22 | 10 | 2021

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj - skupina ljudi

KLASA: 112-01/21-010/004
URBROJ: 559-07/3-21-001

Zagreb, 20. listopada 2021.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 119-03/21-01/00006, URBROJ: 533-03-21-0002 od 25. veljače 2021. te KLASA: 119-03121-01/00029,  URBROJ: 533-03-21-0003 od 4. listopada 2021. Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Prijavni obrazac