24 | 11 | 2021

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

znak za copyright na svjetloj i tamnoj podlozi

 

Na temelju članka 238. stavka 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, broj 111/2021) glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo objavljuje javni poziv za izbor predsjednika i četiri člana Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava (u daljnjem tekstu: Vijeće stručnjaka), koje imenuje ministar nadležan za područje autorskog i srodnih prava na razdoblje od četiri godine.

Stručnjaci u području autorskog prava i srodnih prava pozivaju se na podnošenje prijava za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava.