21 | 12 | 2021

Obavijest o radnom vremenu Zavoda na dan 24. prosinca 2021.

natpis info


Obavještavamo korisnike da je 24. prosinca 2021. godine radno vrijeme Zavoda od 08.00 do 12.00 sati.

Podsjećamo da je za sve radnje u postupku prijave i registracije intelektualnog (industrijskog) vlasništva, uključivo i naknadne podneske u postupku, u svako vrijeme (24 sata na dan, 7 dana u tjednu) na raspolaganju mrežna aplikacija e-Prijava industrijskog vlasništva kojoj možete pristupiti ili putem sustava e-Građani (https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html) ili izravno putem mrežne stranice DZIV-a (https://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava).

Za pružanje informacijske potpore korisnicima o zaštiti intelektualnog vlasništva upućujemo na komunikaciju putem adrese elektroničke pošte: info@dziv.hr.

Informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva kontinuirano su dostupne na mrežnim stranicama Zavoda www.dziv.hr .