28 | 01 | 2022

EUIPO Webinar o Fondu za mala i srednja poduzeća 1.2.2022.g.

ilustracija žene za laptopom

Izvor: EUIPO

EUIPO organizira informativni webinar o novom Fondu za mala i srednja poduzeća u utorak, 1. veljače 2022.g. od 10.00 – 10.45 sati.

Stručnjaci iz EUIPO-a pružit će više informacija o prijavama, te predstaviti prednosti Fonda za mala i srednja poduzeća u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva. Za korisnike u 2022.g. dostupna su ukupna sredstva u iznosu većem od 47 mil Eura, a mogu se koristiti za djelomičnu naknadu troškova za usluge dijagnostike intelektualnog vlasništva poduzeća, troškova registracije žiga i industrijskog dizajna i zaštite patenta. 

Prijave za webinar dostupne su na stranicama EUIPO-a.