31 | 01 | 2022

Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

zvučnici


 

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je dana 31. Siječnja 2022. godine, otvorio novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja"

•    Prijedlog pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

Savjetovanje će biti otvoreno do 1. ožujka 2022. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.