04 | 07 | 2022

Webinar „Intelektualno vlasništvo i MSP-ovi u digitalnoj ekonomiji“ 7. srpnja 2022.

Grafika loga Europske komisije


Grafika: Uz odobrenje Europske komisije

Europska Komisija organizira treći webinar Radne skupine 9 Vijeća za trgovinu i tehnologiju o promicanju pristupa i korištenja digitalnih alata malim i srednjim poduzećima (MSP).

Uporaba intelektualnog vlasništva za potporu poslovanju od iznimne je važnosti i za SAD i za EU. Malim i srednjim poduzećima potrebna je potpora i smjernice za najbolje upravljanje svojim izumima, brandovima ili kreacijama na globalnoj razini te za rast i poticanje zelene i digitalne tranzicije.

Fokus webinara biti će na odabrane teme vezane uz intelektualno vlasništvo u digitalnom gospodarstvu. U programu će sudjelovati predavači iz Europske komisije i Vlade SAD-a koji će predstaviti teme od velikog značaja za MSP-ove ali i velikog prioriteta za kreatore politika s obje strane Atlantika.

Bit će to ujedno prilika da i predstavnici privatnog sektora i MSP-ovi razmjene najbolje prakse o zaštiti intelektualnog vlasništva pri ispunjavanju međunarodnih poslovnih mogućnosti. Dodatne teme uključivat će važnost intelektualnog vlasništva za privlačenje ulaganja, kao i resurse za pomoć malim i srednjim poduzećima da poduzmu sljedeći korak u zaštiti svojeg intelektualnog vlasništva.

Jedinstveni patent u završnoj je fazi provedbe. To je veliko postignuće EU-a u pogledu patentnog prava. Uspostavit će jedinstveni sustav odobravanja i parničnog postupka za zemlje sudionice EU-a, što će koristiti poduzećima, posebno MSP-ovima. Europska Komisija dat će kratak pregled glavnih promjena i daljnjih koraka.

Webinar će se održati u četvrtak, 7. srpnja 2022. g. u terminu od 15.00 do 17.00 sati, a bit će otvoren za MSP-ove iz SAD-a i EU-a. Europska Komisija bit će domaćin događaja putem programa Interactio, koji nudi mogućnost praćenja događaja na različitim jezicima prema odabiru.

Program webinara

Registrirati se možete na sljedećoj poveznici.