13 | 09 | 2022

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Državni zavod za intelektualno vlasništvo, kao stručni nositelj izrade propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti. Predmetni Prijedlog plana podloga je za izradu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi Vlada Republike Hrvatske.

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, dana 13. rujna 2022. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo, na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je savjetovanje:

•    Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje će biti otvoreno do 3. listopada 2022. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.