16 | 09 | 2022

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za intelektualno vlasništvo

grafički prikaz osoba

 

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u DZIV