| 22 | 12 | 2022

Obavijest o radnom vremenu Zavoda na dan 23. prosinca 2022.

 Obavijest o radnom vremenu Zavoda na dan 23. prosinca 2022.


Obavještavamo korisnike da je 23. prosinca 2022. godine radno vrijeme Zavoda od 08.00 do 12.30 sati.

Podsjećamo da je za sve radnje u postupku prijave i registracije intelektualnog (industrijskog) vlasništva, uključivo i naknadne podneske u postupku, u svako vrijeme (24 sata na dan, 7 dana u tjednu) na raspolaganju mrežna aplikacija e-Prijava industrijskog vlasništva kojoj možete pristupiti ili putem sustava e-Građani (https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html) ili izravno putem mrežne stranice DZIV-a (https://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava).

Za pružanje informacijske potpore korisnicima o zaštiti intelektualnog vlasništva upućujemo na komunikaciju putem adrese elektroničke pošte: info@dziv.hr.

Informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva kontinuirano su dostupne na mrežnim stranicama Zavoda www.dziv.hr.