23 | 12 | 2022

Objava revidirane verzije Priručnika za pretraživanje i ispitivanje u području patenata

Skica dva zupčanika


Treća, revidirana verzija Priručnika za pretraživanje i ispitivanje u području patenata (Prosinac 2022) rezultat je usklađivanja njegova sadržaja sa Zakonom o patentu (NN 16/2020) i pripadajućim Pravilnikom o patentu kao i prakse Zavoda, koje su uslijedile nakon prvog izdanja 2007. godine, te drugog izdanja u 2014. godini.
Najvažnije izmjene odnose se na:

  • Dio C – pretraživanje nacionalnih prijava, s obzirom da je Zakonom o patentu uvedeno pretraživanje prijava patenta prije objave,
  • Dio I – uporabni model, prava uvedenog u nacionalno zakonodavstvo umjesto konsenzualnog patenta,
  • dodan je dio koji se odnosi na umjetnu inteligenciju i strojno učenje, te je revidiran sadržaj o jedinstvu izuma, kao rezultat usklađivanja prakse s drugim nacionalnim uredima.

Priručnik je objavljen u elektroničkom obliku na web stranicama DZIV-a i dostupan je u PDF formatu na sljedećoj poveznici.