20 | 04 | 2023

E-Prijava industrijskog vlasništva uključena u sustav e-Pristojbe

E-Prijava industrijskog vlasništva uključena u sustav e-Pristojbe

Usluga Zavoda E-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava) koja omogućuje podnošenje prijave za zaštitu patenata, uporabnog modela, žigova i industrijskog dizajna elektroničkim putem, uključena je u Sustav e-Pristojbe (SeP) putem Modula za povezivanje s elektroničkim uslugama.

Navedenim unaprjeđenjem usluge e-Prijava korisnicima je omogućeno elektroničko (bezgotovinsko) plaćanje naknada troškova za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti, navedenih u Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 119/2021). Plaćanje naknade troškova moguće je izvršiti na jedan od sljedećih načina:

- Plaćanje karticom,

- Slikajte i platite,

- Plaćanje uplatnicom i

- Plaćanje putem internet bankarstva.

Kod plaćanja karticom, uplata je Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavod) vidljiva odmah dok je kod ostalih načina plaćanja uplata Zavodu najranije vidljiva tek sljedeći radni dan, ovisno o vremenu kad je plaćanje provedeno. U procesu podnošenja prijave, odnosno naknadnog podneska moguće je platiti više različitih troškova koje korisnik odabire iz popisa naknada troškova, pri čemu sustav na osnovu unesenih podataka automatski izračunava konačni iznos naknade troška/ova koji je potrebno uplatiti.

Važno je naglasiti da je plaćanjem naknade troška putem SeP-a ispunjena obveza dostave dokaza o uplati te isti nije potrebno Zavodu dostavljati u fizičkom ili elektroničkom obliku.

Više o usluzi e-Prijava industrijskog vlasništva možete saznati na sljedećoj poveznici.