24 | 04 | 2023

EUIPO objavio novu studiju „Žene u dizajnu“

naslovnica-grafika

Izvor: EUIPO, Women in Design

Dizajnerice su nedovoljno zastupljene u dizajnerskoj struci i stvaranju registriranih dizajna Zajednice, a zarađuju manje od svojih muških kolega. To su glavni zaključci studije Žene u dizajnu koju je danas objavio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

U novoj studiji, prvoj takve vrste, analiziraju se rodne razlike u dizajnu: udio dizajnerica u EU-u, njihove plaće i sudjelovanje žena u registraciji dizajna. Objavljivanje studije poklapa se sa Svjetskim danom intelektualnog vlasništva, koji se obilježava danas, 26. travnja, a ove godine je usredotočen na „Žene i intelektualno vlasništvo: ubrzavanje inovacija i kreativnosti”.

Ova nova studija EUIPO-a otkriva:

  • samo 24% dizajnera u EU-u čine žene
  • samo 21% registriranih dizajna u EU-u uključivalo je barem jednu dizajnericu
  • dokazi pokazuju da bi, s obzirom na trenutne trendove, trebalo više od 50 godina da se ta rodna razlika ukloni
  • u prosjeku dizajnerice zarađuju gotovo 13% manje od dizajnera
  • udio dizajnerica u EU-u znatno je ispod razina Južne Koreje, Kine i SAD-a
  • Baltičke zemlje imaju najveći udio žena dizajnera u EU-u, a Nizozemska, Mađarska i Slovačka, najniži.
  • Hrvatska je sa udjelom dizajnerica (23.6%) ispod prosjeka EU (24.1%)

Postoje znatne razlike među državama članicama EU-a, od 17% žena dizajnera u Nizozemskoj i 18% u Mađarskoj i Slovačkoj do 33% u Latviji.
Taj se jaz odražava i u manjem sudjelovanju žena koje registriraju dizajne pri EUIPO-u. Prema podacima iz EUIPO-ovih registriranih prijava dizajna Zajednice (RCD), samo 21% dizajna koje su registrirali vlasnici sa sjedištem u EU-u ima na popisu barem jednu ženu dizajnera.

Udio prijava RCD-a s najmanje jednom ženom dizajnericom u državama članicama EU-a (2003.-2022.):


Izvor: EUIPO, Women in Design, travanj, 2023.

Udio dizajnerica i dizajna koji su kreirale dizajnerice u EU-u porastao je tijekom zadnja dva desetljeća, ali vrlo sporo, a trenutačnim tempom trebalo bi 51 godinu da se premosti jaz.
Nadalje, neke države članice pokazuju razlike između broja dizajnerica i njihova sudjelovanja u sustavu dizajna Zajednice. Španjolska, Hrvatska i Italija imaju nizak udio žena u registriranim dizajnima, dok je njihov udio žena u dizajnerskoj struci iznad prosjeka EU.
U međuvremenu, neke zemlje izvan EU-a postižu puno bolje rezultate u tom pogledu od država članica EU-a. Južna Koreja znatno je iznad razine EU-a, a gotovo polovica dizajna koje su podnijele korejske tvrtke ima barem jednu dizajnericu žena. Kina i SAD također pokazuju veći udio, sa oko 40% prijava dizajna koji uključuje žene.
Što se tiče plaća, dizajnerice u prosjeku zarađuju 12,8% manje od svojih muških kolega. Neke od tih razlika u plaćama mogu se objasniti čimbenicima kao što su dob ili radni uvjeti (dizajnerice su često mlađe, veći udio dizajnerica radi u nepunom radnom vremenu), no to još uvijek ostavlja neobjašnjeni jaz u plaćama od 8%.
Prema studiji, vrste proizvoda koje najčešće dizajniraju žene su farmaceutski i kozmetički proizvodi, dekorativni artikli i tekstilna komadna roba. Žene najmanje često dizajniraju glazbene instrumente, oružje, pirotehnička sredstva, sredstva za lov, ribolov i ubijanje štetočina, te građevinske jedinice i građevinske elemente.