17 | 05 | 2023

EU Promatračnica EUIPO-a objavila poziv za dodjelu financijske potpore

EUIPO Logo - hrvatski

 

Peti poziv namijenjen je za dodjelu financijske potpore aktivnostima usmjerenim jačanju javne svijesti o intelektualnom vlasništvu. Zahtjevi se podnose EUIPO-u koristeći elektronički obrazac za prijavu (e-obrazac) najkasnije do 31. svibnja 2023. g. u 13:00 sati (po lokalnom vremenu). Detaljni uvjeti ovog poziva objavljeni su u Smjernicama za podnositelje.

Prihvatljivi podnositelji prijedloga su javna ili privatna tijela registrirana u jednoj od 27 država članica EU-a najmanje dvije godine. Za sve zainteresirane, dostupan je informativni webinar na EUIPO-vom YouTube kanalu.

Glavni cilj ovog poziva (GR/003/23) je potpora aktivnostima usmjerenim na podizanje javne svijesti o vrijednosti intelektualnog vlasništva i šteti koju uzrokuju krivotvorenje i piratstvo, istodobno naglašavajući važnost intelektualnog vlasništva u podupiranju kreativnosti, inovativnosti i poduzetništva.

Posebni ciljevi ovog poziva jesu sljedeći:

  • proširivanje znanja o vrijednostima intelektualnog vlasništva kao sredstva za zaštitu kreativnosti i inovacija pružanjem konkretnih i objektivnih informacija o intelektualnom vlasništvu u ovom kontekstu i podizanje svijesti o rizicima i šteti koje uzrokuje kršenje prava intelektualnog vlasništva;
  • uključivanje prioritetnih skupina građana u vezi s tim pitanjima, uzimajući u obzir relevantne mogućnosti iskorištavanja prednosti, a posebno način na koji pojedine skupine očekuju da im se obraća u vezi s tim pitanjima (bez obraćanja svisoka, objektivno i neutralno) s ciljem mijenjanja ponašanja i smanjenja privlačnosti krivotvorenja i piratstva.
  • povećati broj MSP-ova koji će iskoristiti mogućnosti koje nude prava intelektualnog vlasništva izgradnjom znanja i vještina te istodobno nastojati uključiti utjecajne partnere. Općenito, glavni je cilj podizanje svijesti o koristima prava intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća.

Poziv za podnošenje prijedloga u 2023. g. podijeljen je u tri potprograma:

  1. Potprogram: dopiranje do djece, mladih i/ili sadašnjih ili budućih nastavnika putem obrazovnih aktivnosti u akademskim i neakademskim okruženjima za učenje. Iznos bespovratnih sredstava po projektu biti će u rasponu od minimalno 20 000 EUR do maksimalno 60 000 EUR.
  2. Potprogram: dopiranje do potrošača, a osobito mladih potrošača. Iznos bespovratnih sredstava po projektu biti će u rasponu od minimalno 40 000 EUR do maksimalno 100 000 EUR.
  3. Potprogram: dopiranje do MSP-ova. Iznos bespovratnih sredstava po projektu biti će u rasponu od minimalno 60 000 EUR do maksimalno 100 000 EUR.

Obavijest o pozivu