19 | 05 | 2023

Objavljeno Izvješće Europske komisije o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama

Logo Europske komisije

 

Europska komisija objavila je 17. svibnja 2023. godine Izvješće o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. U Izvješću se utvrđuju zemlje izvan Europske unije (treće zemlje) u kojima, slijedom provedenih analiza i rezultata javnog savjetovanja, stanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva nije na zadovoljavajućoj razini.

Cilj Izvješća je informiranje nositelja prava, uključujući mala i srednja poduzeća, o mogućim rizicima pri poslovanju u zemljama s neodgovarajućim stupnjem zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Predmetna istraživanja periodički se ponavljaju te se popis prioritetnih zemalja redovito ažurira.

Kina je i nadalje zemlja označena s najvišim prioritetom kad se ocjenjuje globalni problem krivotvorenja i piratstva, iako se u ovoj zemlji utvrđuje napredak u određenim pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva slijedom institucionalnih i legislativnih reformi provedenih u prethodnom razdoblju. Provedena istraživanja i studije ukazuju na to da je Kina još uvijek izvor najvećeg dijela krivotvorenih i piratskih proizvoda pristiglih u Europsku uniju (70%). U drugu kategoriju prioritetnih zemalja ubrajaju se Indija i Turska. I u tim su zemljama uočeni ozbiljni problemi u sustavu zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva, koji uzrokuju štetu poduzećima odnosno gospodarstvu Europske unije. U treću kategoriju prioritetnih zemalja svrstane su Argentina, Brazil, Ekvador, Indonezija, Malezija, Nigerija, Saudijska Arabija i Tajland (podaci na str. 9. i 10. Izvješća).

Kao uočeni problem kod svih prioritetno označenih zemalja ističe se slaba i neodgovarajuća provedba prava intelektualnog vlasništva i nedovoljan stupanj javne svijesti o vrijednosti i poštivanju prava intelektualnog vlasništva. Kod dijela zemalja problem se očituje i u slaboj zaštiti poslovnih tajni te u teškoćama u ostvarivanju sudske zaštite kod povrede poslovne tajne. Također, kod nekih zemalja utvrđen je problem neodgovarajuće provedbe carinskih mjera zaštite koje bi doprinijele zaštiti tržišta od prodora krivotvorenih proizvoda, uključujući i postupke uništenja krivotvorina koji su u tim zemljama dugotrajni ili su previše skupi za nositelje prava. Od iznimnog je značaja da se oduzeti krivotvoreni proizvodi ne pojave naknadno u trgovačkim kanalima, nego da budu uništeni u odgovarajućem carinskom postupku i pod carinskim nadzorom.

Detaljnije o uočenim problemima, rizicima u poslovanju za gospodarstvenike koji posluju na navedenim tržištima, ali i o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju na razini Europske unije s ciljem jačanja zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama može se pročitati u objavljenom Izvješću.