06 | 09 | 2023

Javni natječaj za imenovanje zamjenika glavnog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

grafički prikaz osoba

 

KLASA: 112-01/23-010/005
URBROJ: 559-06/3-23-001

Zagreb, 4. rujna 2023.

Sukladno članku 45. stavak 1. i članku 74.a stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - službeni pročišćeni tekst, 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 102/15., 61/17., 70/19., 98/19., 141/22) i člancima 2. i 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika glavnog ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 

Opis poslova

Prijavni obrazac

Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka