24 | 06 | 2024

Studijski posjet delegacije Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine DZIV-u

Fotografija sudionika


Državni zavod za intelektualno vlasništvo bio je domaćin studijskom posjetu delegacije Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u razdoblju od 10. do 14. lipnja 2024. godine.
 
U okviru posjeta stručnjaci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prezentirali su kolegama iz Bosne i Hercegovine pravni okvir Republike Hrvatske u području autorskog prava i srodnih prava, posebice njihovo kolektivno ostvarivanje, te svoja iskustva vezana za provođenje nadzora nad organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava. Posebno je prikazano funkcioniranje sustava zaštite autorskog prava i srodnih prava iz perspektive svih sudionika nakon usuglašavanja sa zajedničkim pravnim okvirom EU-a, te iskustva u vezi pravnog okvira za zaštitu poslovne tajne. Organiziran je i dodatni studijski posjet jednoj od udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koje djeluju u Hrvatskoj.

Vezano uz patente, delegacija je upoznata s novinama koje je Zakon o patentu iz 2020. godine donio u odnosu na raniji iz 2003. godine, uz poseban osvrt na novouvedeni institut zaštite izuma uporabnim modelom, a prenesena su im i iskustva iz područja pravnog okvira i postupaka zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla, prvenstveno za obrtničke i industrijske proizvode.

U sklopu studijskog posjeta predstavljeni su način i metode rada Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo Zavoda (INCENTIV), kao i aktivnosti suradnje s institucijama, posebno znanstveno-tehnološkim parkovima i sveučilištima, u području potpore inovacijskim i kreativnim djelatnostima.

Delegaciji Bosne i Hercegovine prikazani su unutarnji ustroj Zavoda i način sistematizacije poslova, kao i iskustva Zavoda s uvođenjem i razvojem sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti.

Organizacijom ovog posjeta Zavod je dao daljnji doprinos međunarodnoj suradnji na pitanjima iz područja intelektualnog vlasništva, kako na bilateralnoj razini sa susjednom Bosnom i Hercegovinom tako i na regionalnoj razini.