10 | 07 | 2024

Nacionalni dan Nikole Tesle - dan znanosti, tehnologije i inovacija, 10. srpnja

Fotografija Nikole Tesle


Nikola Tesla, jedan od neospornih i bezvremenih genija tehnologije i znanosti, rođen je 10. srpnja 1856. u ličkom selu Smiljan. Odlukom Hrvatskog sabora od 2014. godine, deseti srpnja proglašen je Nacionalnim danom Nikole Tesle - danom znanosti, tehnologije i inovacija.

Tesla se izumiteljstvom bavio još od najranijeg djetinjstva, imajući u tome veliki uzor i podršku u sredini u kojoj je živio.

U vremenu nakon završetka školovanja u Karlovcu , Grazu i Pragu , te rada u Telegrafskom uredu u Budimpešti, Tesla je ostvario izume u području turbina i telegrafije. U tom periodu svoje izume nije štitio patentom.

Došavši u SAD, 1884. godine, Tesla je ubrzo shvatio prednosti zaštite izuma patentom, mehanizmom koji će mu omogućiti predstavljanje svog ogromnog znanstveno-tehnološkog potencijala i prenošenje tog znanja na sve zainteresirane , a i oživotvorenje njegovih, za čovječanstvo, kapitalnih izuma. To je i sama bit patentne zaštite.

Tijek Teslina života pokazuje da mu je prvenstvena namjera bila raditi za dobrobit čovječanstva i dozvoliti korištenje informacija sadržanih u njegovim patentima u cilju daljnjeg razvoja tehnologije. Znao je da se njegova dostignuća koriste za daljnji razvoj pojedinih tehnoloških područja i pri tome nije pokazivao želju da to zabrani.
Teslin bogati tehnološki i znanstveni doprinos rezultirao je s 112 patenata u Sjedinjenim Američkim Državama (US patenata) te mnogobrojnim reprijavama u različitim zemljama, npr. Velikoj Britaniji i Kanadi. Bezvremenost njegovih izuma pokazao je tijek vremena, a mnoga nova područja ljudske tehnologije razvijena su zahvaljujući Teslinim idejama. Vidljiv je tijek razvoja pojedinih grana tehnologije baziran na informacijama sadržanim u Teslinim patentima, te ekonomska i socijalna iskoristivost istih. 

Mnogi su se na različite načine okoristili njegovim zamislima. Neki od njegovih patenata bili su „ponovno izumljeni“ što je neosporno i dokazano. Sustav patentne zaštite tog vremena omogućio je povredu Teslinog patentnog prava kao što je to bilo u slučaju Marconi, koji je ponovno „izumio“ radio.
Teslini život i dostignuća najbolji su pokazatelji tijeka od ideje i vizije preko izuma do patenta, a također pokazuju i sve prednosti patentne zaštite, te mogućnosti povrede patentom stečenih prava izumitelja.

Državni Zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske povodom obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle, objavljuje zbirku patentnih dokumenata koju čini odabir iz ukupnog skupa Teslinih patenata s obzirom na cjelovitost zbirki nacionalnih patenata i izvorni jezik dokumenata.
Pregled Teslinih patenata napravljen je prema datumima njihove prijave u patentnim uredima. Ovakav kronološki prikaz pokazuje dinamiku Teslina rada koji se odražava kroz patentne prijave, a također i pregled tehničkih područja koja su ga tijekom godina zaokupljala.

Nikola Tesla je prvu patentnu prijavu prijavio u Američkom patentnom uredu u ožujku 1885. godine. Nakon toga nastavio je prijavljivati patente za svoje izume.
Mnogobrojni Teslini izumi koje je izumio prije odlaska u SAD nisu zaštićeni patentom, kao i izumi za koje Tesla, stjecajem okolnosti, nije zatražio pravo na patent.
Različiti izvori navode različit (ukupan) broj Teslinih patenata.
Teritorijalni princip patentne zaštite prema kojem je potrebno ishoditi patent u svakoj zemlji u kojoj izumitelj želi zaštititi svoj izum uvjetuje mogućnost da za isti izum postoji više patenata u različitim zemljama. 

Stoga kod utvrđivanja broja patenata treba razlikovati broje li se izumi koje je Tesla patentirao (tzv. prvi patenti) ili ukupan broj ostvarenih patenata u različitim zemljama.
Stariji patentni dokumenti poput onih iz Teslina razdoblja nisu u potpunosti dostupni te nije moguće sa sigurnošću utvrditi ukupni broj njegovih patenata kao ni doći do faksimila svakoga od njih.

Više o izumima i patentima Nikole Tesle

Nikola Tesla – Zbirka patenata

Memorijalni centar Nikola Tesla

Tehnički muzej Nikola Tesla