Djelatnost DZIV-a

Dodjeljujemo prava iz područja industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske.

Provodimo međunarodne postupke dodjele prava temeljem međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska članica.

Savjetujemo Vas kako da zaštitite svoja prava u zemlji i inozemstvu.

Informiramo Vas o postupcima za dodjelu prava u Hrvatskoj.

Osiguravamo Vam pristup domaćim i inozemnim bazama podataka industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu.

Pružamo usluge pretraživanja informacija iz područja intelektualnog vlasništva.

Promičemo zaštitu i poštivanje prava intelektualnog vlasništva.

Organiziramo seminare i javne skupove iz područja intelektualnog vlasništva.

Obavještavamo Vas o novostima u zemlji i svijetu vezanim za intelektualno vlasništvo.

Upućujemo Vas na druge organizacije koje Vam mogu pomoći u zaštiti i promicanju Vaših prava.