Za stjecanje i održavanje u vrijednosti patenta u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa posebnim propisima:

Tijekom postupka za priznanje patenta potrebno je platiti propisane pristojbe i naknade posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga (na račun državnog proračuna), bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda.

Navedenim su propisima predviđene brojne olakšice, koje bitno smanjuju sveukupne troškove vezane uz postupak zaštite izuma patentom.

Tako su pojedine kategorije pristojbenih obveznika, uz obavezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, oslobođene u cijelosti obveze plaćanja upravnih pristojbi, odnosno djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka, dok podnositelji prijava koji su ujedno i izumitelji plaćaju pojedine pristojbe odnosno troškove u iznosima umanjenim za 50%.

 

1.

ZAHTJEV ZA PRIZNANJE PATENTA

Prilikom podnošenja prijave patenta potrebno je uplatiti upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave patenta koja uključuje objavu u službenom glasilu i prve dvije godine održavanja:

 
 

VRSTA OBVEZE

PODNOSITELJ

NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
(- 50%)

UPRAVNA PRISTOJBA

100,00 kn 50,00 kn
NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna 1.200,00 kn 600,00 kn
 • za svaku stranicu prijave iznad tridesete stranice 5,00 kn 2,50 kn
 • za svaki patentni zahtjev iznad desetog 10,00 kn 5,00 kn
  PRIJAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU - 50% - 50%
   
         
   

  2.

  ZAHTJEV ZA OBJAVU PRIJAVE PATENTA PRIJE ISTEKA 18 MJESECI OD PODNOŠENJA PRIJAVE
     

  Ako podnositelj zatraži objavu prijave prije isteka roka od 18 mjeseci od datuma njena podnošenja Zavodu, mora za taj zahtjev uplatiti upravnu pristojbu i dvostruki iznos naknade troškova upravnoga postupka za ispitivanje prijave patenta koja se plaća prilikom podnošenja prijave:

   

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ

  UPRAVNA PRISTOJBA

  80,00 kn 80,00 kn
  NAKNADA TROŠKOVA
 • osnovna 2.400,00 kn 1.200,00 kn
 • za svaku stranicu prijave iznad tridesete stranice 5,00 kn 2,50 kn
 • za svaki patentni zahtjev iznad desetoga 10,00 kn 5,00 kn
  PRIJAVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU - 50% - 50%
         

  3.

  ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA PRIZNANJE PATENTA

  Nakon objave prijave u službenom glasilu podnositelj prijave može podnijeti jedan od zahtjeva za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta po izboru, za koji je potrebno uplatiti upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

   
   

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  UPRAVNA PRISTOJBA
 • provedbom postupka potpunog ispitivanja 100,00 kn 100,00 kn
 • bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 60,00 kn 60,00 kn
 • provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje konsenzualnog patenta 25,00 kn 25,00 kn
  NAKNADA TROŠKOVA
 • za provedbu postupka potpunog ispitivanja 3.900,00 kn 1.950,00 kn
 • bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 1.000,00 kn 500,00 kn
 • provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje konsenzualnog patenta 2.600,00 kn 1.300,00 kn
   

  4.

  OBJAVA ZAHTJEVA ZA PRIZNANJE KONSENZUALNOG PATENTA

  Ako podnositelj prijave postavi zahtjev za priznanje patenta bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualnog patenta), potrebno je uplatiti naknadu troškova za objavu tog zahtjeva u službenom glasilu:

   
     

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  (- 50%)
  NAKNADA TROŠKOVA 120,00 kn 60,00 kn
   

  5.

  OBJAVA PATENTA

  Nakon donošenja rješenja o priznanju patenta potrebno je, po pozivu Zavoda uplatiti naknadu troškova za objavu patenta u službenom glasilu:

   

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  (- 50%)
  NAKNADA TROŠKOVA 160,00 kn 80,00 kn
   

  6.

  IZDAVANJE PATENTNOG SPISA (ZA SVAKU STRANICU)

  Potrebno je uplatiti naknadu troškova za izdavanje patentnog spisa, za svaku stranicu:

   

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  (- 50%)
  NAKNADA TROŠKOVA 25,00 kn 12,50 kn
   
   

  7.

  IZDAVANJE ISPRAVE O PRIZNATOM PRAVU

  Potrebno je uplatiti naknadu troškova za izdavanje isprave o priznatom pravu:

   
   

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  NAKNADA TROŠKOVA 200,00 kn 200,00 kn
     

  8.

  ODRŽAVANJE PATENTA I KONSENZUALNOG PATENTA U VRIJEDNOSTI

  Potrebno je platiti godišnju naknadu troškova za održavanje prava iz prijave i priznatog patenta. Naknada troška plaća se za treću i svaku sljedeću godinu računajući od datuma podnošenja prijave.

   
   

  VRSTA OBVEZE
  NAKNADA TROŠKOVA

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  3. godina 320,00 kn 160,00 kn
  4. godina 360,00 kn 180,00 kn
  5. godina 420,00 kn 210,00 kn
  6. godina 500,00 kn 250,00 kn
  7. godina 620,00 kn 310,00 kn
  8. godina 740,00 kn 370,00 kn
  9. godina 920,00 kn 460,00 kn
  10.godina 1.200,00 kn 600,00 kn
  11. godina 1.700,00 kn 850,00 kn
  12. godina 1.800,00 kn 900,00 kn
  13. godina 2.000,00 kn 1.000,00 kn
  14. godina 2.100,00 kn 1.050,00 kn
  15. godina 2.300,00 kn 1.150,00 kn
  16. godina 2.900,00 kn 1.450,00 kn
  17. godina 3.500,00 kn 1.750,00 kn
  18. godina 4.600,00 kn 2.300,00 kn
  19. godina 5.800,00 kn 2.900,00 kn
  20. godina 6.900,00 kn 3.450,00 kn
  Ako se troškovi plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju
  SVJEDODŽBA O DODATNOJ ZAŠTITI
  9. ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA IZDAVANJE SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI, TISKANJE SVJEDODŽBE I OBJAVA
   
   
  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  UPRAVNA PRISTOJBA 150,00 kn 150,00 kn
  NAKNADA TROŠKOVA 3.000,00 kn 3.000,00 kn
  10. ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE UVJETA ZA PRODULJENJE TRAJANJA SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI I OBJAVA
   

  VRSTA OBVEZE

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  NAKNADA TROŠKOVA 2.500,00 kn 2.500,00 kn
     

  11.

  TROŠKOVI ODRŽAVANJA TRAJANJA SVJEDODŽBE O DODATNOJ ZAŠTITI

   
   

  VRSTA OBVEZE
  NAKNADA TROŠKOVA

  PODNOSITELJ

  NIJE IZUMITELJ UJEDNO IZUMITELJ
  za I. godinu 12.000,00 kn 12.000,00 kn
  za II. godinu 15.000,00 kn 15.000,00 kn
   za III. godinu 18.000,00 kn 18.000,00 kn
  za IV. godinu 21.000,00 kn 21.000,00 kn
  za V. godinu 24.000,00 kn 24.000,00 kn
  za VI. godinu 26.000,00 kn 26.000,00 kn
  Ako se troškovi za održavanje plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani se iznosi udvostručuju