e-Prijava

VAŽNO:

Radi jednostavnijeg korištenja, elektronička usluga e-Prijava nadograđena je mogućnošću prijave u sustav pomoću korisničkog imena i lozinke.

Prije spajanja u sustav, molimo, obavezno pročitajte Korisničke upute kao i Tehničke upute za instalaciju i konfiguraciju svih potrebnih preduvjeta za rad sustava e-Prijava.

Što je e-Prijava?

e-Prijava je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

 • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima.
 • Zahtjev za upis u registar (proširenog) Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima.
 • Obrazac prijave za registraciju žiga - obrazac Ž-1 s pratećim prilozima.
 • Prijava za registraciju industrijskog dizajna - obrazac D-1 s pratećim prilozima.
 • Daljnjih (naknadnih) podnesaka za prijave patenata, žiga i industrijskog dizajna do priznanja/registracije, te nakon toga i za priznata prava.

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Osnovni preduvjeti za korištenje usluge e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke usluge e-Prijava su:

 • Fina kriptografski USB uređaj / pametna kartica ili co-branding kartica Fine i neke od poslovnih banaka, s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine
 • USB čitač pametne kartice (za Fina pametnu karticu / co-branding karticu)

Usb uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Minimalni tehnički zahtjevi za korištenje elektroničke usluge su:

 • osobno računalo Pentium 4, radna memorija minimalno 1 GB, preporučljivo 2GB
 • operativni sustavi: Windows 7, Windows 8 i Windows 10
 • pristup internetu
 • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu ovisno o vrsti uređaja (ActivIdentity ili Gemalto) i operativnom sustavu
 • instalirana aplikacija za digitalni potpis izdana od strane DZIV-a