e-Prijava

NOVO:

Elektronička usluga e-Prijava nadograđena je mogućnošću podnošenja daljnjih podnesaka za prijave patenata, žiga i industrijskog dizajna do priznanja/registracije, te nakon toga i za priznata prava.

Daljnji podnesci mogu se podnositi za sve prijave patenata, industrijskog dizajna i žiga, kao i za priznata prava bez obzira je li prijava podnesena korištenjem usluge e-Prijava ili na uobičajeni način (osobno, poštom).

Što je e-Prijava?

e-Prijava je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

 • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima
 • Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima
 • Obrazac prijave za registraciju žiga - obrazac Ž-1 s pratećim prilozima
 • Prijava za registraciju industrijskog dizajna - obrazac D-1 s pratećim prilozima

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Moguće su dvije vrste korisnika:

 • registrirani korisnici
 • neregistrirani korisnici

Registrirani korisnik postajete podnošenjem potpisanog obrasca za registraciju, uz predočenje kartice za digitalni potpis (FINA kartica), u prijemnom uredu DZIV-a.

Registrirani korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti/pogodnosti. Za sada to su: pregledavanje svih svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave, a s razvojem sustava bit će raspoložive i druge usluge.

Neregistrirani korisnici mogu putem usluge e-Prijava podnositi prijavu ali nemaju mogućnost pregledavanja prethodno podnešenih prijava. Samo ako su podatke prethodno podnešenih prijava spremili lokalno na svoje računalo kao XML datoteku, mogu ih naknadno i učitati.

Osnovni preduvjeti za korištenje usluge e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke usluge e-Prijava su:

 • posjedovanje FINA e-kartice s naprednim elektroničkim potpisom i čitačem

FINA kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva a digitalni potpis je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Minimalni tehnički zahtjevi za korištenje elektroničke usluge su:

 • osobno računalo Pentium III, radna memorija minimalno 256 MB, preporučljivo 512 MB ili više
 • operativni sustavi: Windows XP i Windows 7 (Windows 8 nije podržan)
 • pristup internetu
 • Java 6*, Java 7 ili novija (32-bit obvezno)
 • ActivClient 6.1 ili ActivClient 6.2 (32-bit ili 64-bit)
 • Mozilla Firefox 3 ili Internet Explorer 7 ili noviji (32-bit obvezno)

* Java 6 nije podržana u kombinaciji s ActivClient 6.2 na 64-bit operativnim sustavima (Windows 7)

Programi za rad

Pogonski programi za kartice/USB tokene

Zakrpa za Windows x64 i FINA podršku: ActivClient64Patch

Programska podrška za e-Prijavu (FINA)

 

Ispiši stranicu