Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

  • 2017.
    Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
  • 2016.
    Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
  • 2015.
    Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu