IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Državni zavod za intelektualno vlasništvo nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19, u daljnjem tekstu Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (u daljnjem tekstu Direktiva (EU) 2016/2102).

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo www.dziv.hr kao i na sve aplikacije koje se na njoj nalaze.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom (EU) 2016/2102 slijedom  neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive (EU) 2016/2102, Državni zavoda za intelektualno vlasništvo proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • neki elementi stranice nisu oblikovani prema standardu HTML5 kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • nije u potpunosti provedena upotreba i za naglašavanje manjih dijelova teksta
 • ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
 • nije moguća promjena veličine slova bez gubitka sadržaja
 • ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • nije moguća promjena kontrasta na stranici
 • funkcije tipki na audio i video preglednicima nisu jasno označene
 • video zapisi ne sadrže podnaslove
 • kretanje stranicom nije moguće korištenjem tipkovnice
 • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
 • pojedine datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. svibnja 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Izjava je zadnji put preispitana 1. rujna 2021. Državni zavod za intelektualno vlasništvo  će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive (EU) 2016/2102. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Jasmini Kljajić Vidović, dipl. iur. odnosno zamjenici službenice Katarini Pupić Bakrač, dipl.iur.( http://www.dziv.hr/hr/pristup-informacijama/):
•    telefonom na broj: +3851 6106-400 / 6106-412
•    fax-om na broj: +3851 6109-660
•    elektroničkom poštom službenici za informiranje: pristupinfo@dziv.hr
•    poštom na adresu: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.
 
Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na kontakt :

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 100
Fax: 01 2099 122

E-mail: ppi@pristupinfo.hr.

U Zagrebu, 1. rujna 2021.