Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 5. studenoga 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
31.10.2018.
1.1.1992.-
31.10.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 896 30.268
Strani 24.832 160 24.992
Ukupno 54.204 1.056 55.260
PATENTI
Domaći 7.881 101 7.982
Strani 8.847 12 8.859
Ukupno 16.728 113 16.841
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 128 5.286
Strani 1.062 5 1.067
Ukupno 6.220 133 6.353
SVEUKUPNO 77.152 1.302 78.454
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 5. studenoga 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.963 13.606 27.569
  Prema Madridskom ugovoru     84.815
Ukupno žigovi   112.384
Patenti   97 8.591 8.688
Konsenzualni patenti   290 30 320
Ukupno patenti   9.008
Industrijski dizajn   1.172 255 1.427
  Prema Haškom sporazumu     2.534
Ukupno industrijski dizajn   3.961
SVEUKUPNO 125.353