Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 03. srpnja 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
30.6.2017.
1.1.1992.-
30.6.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 631 28.752
Strani 24.647 91 24.738
Ukupno 52.768 722 53.490
PATENTI
Domaći 7.733 73 7.806
Strani 8.836 7 8.843
Ukupno 16.569 80 16.649
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 89 5.090
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 90 6.152
SVEUKUPNO 75.399 892 76.291
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 03. srpnja 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.891 14.360 28.251
  Prema Madridskom ugovoru     90.826
Ukupno žigovi   119.077
Patenti   131 6.989 7.120
Konsenzualni patenti   345 34 379
Ukupno patenti   7.499
Industrijski dizajn   1.214 305 1.519
  Prema Haškom sporazumu     3.015
Ukupno industrijski dizajn   4.534
SVEUKUPNO 131.110