Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 8. siječnja 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
31.12.2019.
1.1.1992.-
31.12.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 1.508 31.946
Strani 25.019 103 25.122
Ukupno 55.457 1.611 57.068
PATENTI
Domaći 8.003 195 8.198
Strani 8.861 16 8.877
Ukupno 16.864 211 17.075
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 137 5.438
Strani 1.068 3 1.071
Ukupno 6.369 140 6.509
SVEUKUPNO 78.690 1.962 80.652
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 8. siječnja 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.114 12.956 27.070
  Prema Madridskom ugovoru     80.722
Ukupno žigovi   107.792
Patenti   89 9.969 10.058
Konsenzualni patenti   279 26 305
Ukupno patenti   10.363
Industrijski dizajn   1.133 229 1.362
  Prema Haškom sporazumu     2.369
Ukupno industrijski dizajn   3.731
SVEUKUPNO 121.886