Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 04. travnja 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.3.2017.
1.1.1992.-
31.3.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 297 28.418
Strani 24.647 55 24.702
Ukupno 52.768 352 53.120
PATENTI
Domaći 7.733 33 7.766
Strani 8.836 5 8.841
Ukupno 16.569 38 16.607
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 41 5.042
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 42 6.104
SVEUKUPNO 75.399 432 75.831
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 04. travnja 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.897 14.587 28.484
  Prema Madridskom ugovoru     91.963
Ukupno žigovi   120.447
Patenti   136 6.667 6.803
Konsenzualni patenti   333 32 365
Ukupno patenti   7.168
Industrijski dizajn   1.230 314 1.544
  Prema Haškom sporazumu     3.091
Ukupno industrijski dizajn   4.635
SVEUKUPNO 132.250