Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. ožujka 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
29.2.2020.
1.1.1992.-
29.2.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 272 32.218
Strani 25.122 39 25.161
Ukupno 57.068 311 57.379
PATENTI
Domaći 8.198 18 8.216
Strani 8.877 5 8.882
Ukupno 17.075 23 17.098
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 16 5.454
Strani 1.071 0 1.071
Ukupno 6.509 16 6.525
SVEUKUPNO 80.652 350 81.002
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. ožujka 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.150 12.847 26.997
  Prema Madridskom ugovoru     80.217
Ukupno žigovi   107.214
Patenti   85 10.147 10.232
Konsenzualni patenti   276 25 301
Ukupno patenti   10.533
Industrijski dizajn   1.132 227 1.359
  Prema Haškom sporazumu     2.361
Ukupno industrijski dizajn   3.720
SVEUKUPNO 121.467