Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. listopada 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
30.9.2019.
1.1.1992.-
30.9.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 1.109 31.547
Strani 25.019 75 25.094
Ukupno 55.457 1.184 56.641
PATENTI
Domaći 8.003 151 8.154
Strani 8.861 14 8.875
Ukupno 16.864 165 17.029
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 101 5.402
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 103 6.472
SVEUKUPNO 78.690 1.452 80.142
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. listopada 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.078 13.090 27.168
  Prema Madridskom ugovoru     81.694
Ukupno žigovi   108.862
Patenti   93 9.567 9.660
Konsenzualni patenti   266 29 295
Ukupno patenti   9.955
Industrijski dizajn   1.146 231 1.377
  Prema Haškom sporazumu     2.398
Ukupno industrijski dizajn   3.775
SVEUKUPNO 122.592