Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. travnja 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
31.3.2019.
1.1.1992.-
31.3.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 418 30.856
Strani 25.019 21 25.040
Ukupno 55.457 439 55.896
PATENTI
Domaći 8.003 54 8.057
Strani 8.861 4 8.865
Ukupno 16.864 58 16.922
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 31 5.332
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 33 6.402
SVEUKUPNO 78.690 530 79.220
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. travnja 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.993 13.340 27.333
  Prema Madridskom ugovoru     83.526
Ukupno žigovi   110.859
Patenti   96 9.210 9.306
Konsenzualni patenti   286 28 314
Ukupno patenti   9.620
Industrijski dizajn   1.165 250 1.415
  Prema Haškom sporazumu     2.433
Ukupno industrijski dizajn   3.848
SVEUKUPNO 124.327