Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 05. veljače 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
31.1.2018.
1.1.1992.-
31.1.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 81 29.453
Strani 24.832 11 24.843
Ukupno 54.204 92 54.296
PATENTI
Domaći 7.881 6 7.887
Strani 8.847 1 8.848
Ukupno 16.728 7 16.735
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 13 5.171
Strani 1.062 0 1.062
Ukupno 6.220 13 6.233
SVEUKUPNO 77.152 112 77.264
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 05. veljače 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.019 14.060 28.079
  Prema Madridskom ugovoru     88.287
Ukupno žigovi   116.366
Patenti   115 7.741 7.856
Konsenzualni patenti   313 33 346
Ukupno patenti   8.202
Industrijski dizajn   1.195 279 1.474
  Prema Haškom sporazumu     2.823
Ukupno industrijski dizajn   4.297
SVEUKUPNO 128.865