Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 02. svibnja 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
30.4.2017.
1.1.1992.-
30.4.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 365 28.486
Strani 24.647 64 24.711
Ukupno 52.768 429 53.197
PATENTI
Domaći 7.733 39 7.772
Strani 8.836 7 8.843
Ukupno 16.569 46 16.615
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 59 5.060
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 60 6.122
SVEUKUPNO 75.399 535 75.934
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 02. svibnja 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.898 14.517 28.415
  Prema Madridskom ugovoru     91.573
Ukupno žigovi   119.988
Patenti   134 6.807 6.941
Konsenzualni patenti   333 32 365
Ukupno patenti   7.306
Industrijski dizajn   1.245 314 1.559
  Prema Haškom sporazumu     3.053
Ukupno industrijski dizajn   4.612
SVEUKUPNO 131.906