Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 4. lipnja 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
31.5.2019.
1.1.1992.-
31.5.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 699 31.137
Strani 25.019 37 25.056
Ukupno 55.457 736 56.193
PATENTI
Domaći 8.003 95 8.098
Strani 8.861 8 8.869
Ukupno 16.864 103 16.967
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 57 5.358
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 59 6.428
SVEUKUPNO 78.690 898 79.588
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 4. lipnja 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.951 13.251 27.202
  Prema Madridskom ugovoru     82.886
Ukupno žigovi   110.088
Patenti   95 9.426 9.521
Konsenzualni patenti   283 29 312
Ukupno patenti   9.833
Industrijski dizajn   1.162 240 1.402
  Prema Haškom sporazumu     2.378
Ukupno industrijski dizajn   3.780
SVEUKUPNO 123.701