Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. srpnja 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
30.6.2020.
1.1.1992.-
30.6.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 664 32.610
Strani 25.122 104 25.226
Ukupno 57.068 768 57.836
PATENTI
Domaći 8.198 50 8.248
Strani 8.877 8 8.885
Ukupno 17.075 58 17.133
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 46 5.484
Strani 1.071 0 1.071
Ukupno 6.509 46 6.555
SVEUKUPNO 80.652 872 81.524
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. srpnja 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.909 12.614 26.523
  Prema Madridskom ugovoru     78.748
Ukupno žigovi   105.271
Patenti   83 10.386 10.469
Konsenzualni patenti   265 26 291
Ukupno patenti   10.760
Industrijski dizajn   1.103 223 1.326
  Prema Haškom sporazumu     2.296
Ukupno industrijski dizajn   3.622
SVEUKUPNO 119.653