Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 02. svibnja 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
30.4.2018.
1.1.1992.-
30.4.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 381 29.753
Strani 24.832 67 24.899
Ukupno 54.204 448 54.652
PATENTI
Domaći 7.881 44 7.925
Strani 8.847 4 8.851
Ukupno 16.728 48 16.776
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 52 5.210
Strani 1.062 0 1.062
Ukupno 6.220 52 6.272
SVEUKUPNO 77.152 548 77.700
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 02. svibnja 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.020 13.922 27.942
  Prema Madridskom ugovoru     86.995
Ukupno žigovi   114.937
Patenti   106 8.080 8.186
Konsenzualni patenti   311 31 342
Ukupno patenti   8.528
Industrijski dizajn   1.180 269 1.449
  Prema Haškom sporazumu     2.642
Ukupno industrijski dizajn   4.091
SVEUKUPNO 127.556