Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 5. listopada 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
30.9.2020.
1.1.1992.-
30.9.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 928 32.874
Strani 25.122 141 25.263
Ukupno 57.068 1069 58.137
PATENTI
Domaći 8.198 87 8.285
Strani 8.877 8 8.885
Ukupno 17.075 95 17.170
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 110 5.548
Strani 1.071 0 1.071
Ukupno 6.509 110 6.619
SVEUKUPNO 80.652 1.274 81.926
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 5. listopada 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.095 12.511 26.606
  Prema Madridskom ugovoru     77.688
Ukupno žigovi   104.294
Patenti   83 10.515 10.598
Konsenzualni patenti   265 27 292
Ukupno patenti   10.890
Industrijski dizajn   1.089 220 1.309
  Prema Haškom sporazumu     2.285
Ukupno industrijski dizajn   3.594
SVEUKUPNO 118.778

 

Ispiši stranicu