Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. siječnja 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
31.12.2018.
1.1.1992.-
31.12.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 1.066 30.438
Strani 24.832 187 25.019
Ukupno 54.204 1.253 55.457
PATENTI
Domaći 7.881 122 8.003
Strani 8.847 14 8.861
Ukupno 16.728 136 16.864
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 143 5.301
Strani 1.062 6 1.068
Ukupno 6.220 149 6.369
SVEUKUPNO 77.152 1.538 78.690
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. siječnja 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.939 13.484 27.423
  Prema Madridskom ugovoru     84.350
Ukupno žigovi   111.773
Patenti   99 8.845 8.944
Konsenzualni patenti   287 28 315
Ukupno patenti   9.259
Industrijski dizajn   1.169 250 1.419
  Prema Haškom sporazumu     2.532
Ukupno industrijski dizajn   3.951
SVEUKUPNO 124.983

 

Ispiši stranicu