Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 03. siječnja 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.12.2017.
1.1.1992.-
31.12.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 1.251 29.372
Strani 24.647 185 24.832
Ukupno 52.768 1.436 54.204
PATENTI
Domaći 7.733 148 7.881
Strani 8.836 11 8.847
Ukupno 16.569 159 16.728
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 157 5.158
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 158 6.220
SVEUKUPNO 75.399 1.753 77.152
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 03. siječnja 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.075 14.087 28.162
  Prema Madridskom ugovoru     88.807
Ukupno žigovi   116.969
Patenti   116 7.724 7.840
Konsenzualni patenti   325 33 358
Ukupno patenti   8.198
Industrijski dizajn   1.202 283 1.485
  Prema Haškom sporazumu     2.867
Ukupno industrijski dizajn   4.352
SVEUKUPNO 129.519

 

Ispiši stranicu