Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. srpnja 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
30.6.2019.
1.1.1992.-
30.6.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 779 31.217
Strani 25.019 48 25.067
Ukupno 55.457 827 56.284
PATENTI
Domaći 8.003 106 8.109
Strani 8.861 8 8.869
Ukupno 16.864 114 16.978
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 66 5.367
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 68 6.437
SVEUKUPNO 78.690 1.009 79.699
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. srpnja 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.985 13.203 27.188
  Prema Madridskom ugovoru     82.682
Ukupno žigovi   109.870
Patenti   95 9.505 9.600
Konsenzualni patenti   277 29 306
Ukupno patenti   9.906
Industrijski dizajn   1.149 235 1.384
  Prema Haškom sporazumu     2.370
Ukupno industrijski dizajn   3.754
SVEUKUPNO 123.530

 

Ispiši stranicu