Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 01. kolovoza 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.7.2017.
1.1.1992.-
31.7.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 749 28.870
Strani 24.647 106 24.753
Ukupno 52.768 855 53.623
PATENTI
Domaći 7.733 83 7.816
Strani 8.836 7 8.843
Ukupno 16.569 90 16.659
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 102 5.103
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 103 6.165
SVEUKUPNO 75.399 1.048 76.447
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 01. kolovoza 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.877 14.286 28.163
  Prema Madridskom ugovoru     90.434
Ukupno žigovi   118.597
Patenti   129 7.010 7.139
Konsenzualni patenti   344 35 379
Ukupno patenti   7.518
Industrijski dizajn   1.234 306 1.540
  Prema Haškom sporazumu     2.984
Ukupno industrijski dizajn   4.524
SVEUKUPNO 130.639

 

Ispiši stranicu