Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 01. rujna 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.8.2017.
1.1.1992.-
31.8.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 867 28.988
Strani 24.647 115 24.762
Ukupno 52.768 982 53.750
PATENTI
Domaći 7.733 95 7.828
Strani 8.836 7 8.843
Ukupno 16.569 102 16.671
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 106 5.107
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 107 6.169
SVEUKUPNO 75.399 1.191 76.590
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 01. rujna 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.935 14.255 28.190
  Prema Madridskom ugovoru     90.162
Ukupno žigovi   118.352
Patenti   128 7.067 7.195
Konsenzualni patenti   343 34 377
Ukupno patenti   7.572
Industrijski dizajn   1.244 306 1.550
  Prema Haškom sporazumu     2.977
Ukupno industrijski dizajn   4.527
SVEUKUPNO 130.451

 

Ispiši stranicu