Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 02. ožujka 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
28.2.2018.
1.1.1992.-
28.2.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 171 29.543
Strani 24.832 34 24.866
Ukupno 54.204 205 54.409
PATENTI
Domaći 7.881 15 7.896
Strani 8.847 1 8.848
Ukupno 16.728 16 16.744
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 23 5.181
Strani 1.062 0 1.062
Ukupno 6.220 23 6.243
SVEUKUPNO 77.152 244 77.396
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 02. ožujka 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.012 13.994 28.006
  Prema Madridskom ugovoru     87.840
Ukupno žigovi   115.846
Patenti   112 7.868 7.980
Konsenzualni patenti   310 33 343
Ukupno patenti   8.323
Industrijski dizajn   1.187 276 1.463
  Prema Haškom sporazumu     2.780
Ukupno industrijski dizajn   4.243
SVEUKUPNO 128.412

 

Ispiši stranicu