Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. studenoga 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
31.
10.2021.
1.1.1992.-
31.10.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159

1.067

34.226
Strani 25.556 234 25.790
Ukupno 58.715 1.301 60.016
PATENTI
Domaći 8.315 64 8.379
Strani 8.887 12 8.899
Ukupno 17.202 76 17.278
UPORABNI MODELI
Domaći 17 22 39
Strani 2 9 11
Ukupno 19 31 50
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 96 5.687
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 96 6.760
SVEUKUPNO 82.600 1.504 84.104
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. studenoga 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.396 11.949 26.345
  Prema Madridskom ugovoru     73.537
Ukupno žigovi   99.882
Patenti   76 11.598 11.674
Konsenzualni patenti   253 24 277
Ukupno patenti   11.951
Uporabni modeli   16 4

20

Industrijski dizajn   1.030 210 1.240
  Prema Haškom sporazumu     2.167
Ukupno industrijski dizajn   3.407
SVEUKUPNO 115.260

 

Ispiši stranicu