Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 6. studenoga 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
31.10.2019.
1.1.1992.-
31.10.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 1.208 31.646
Strani 25.019 82 25.101
Ukupno 55.457 1.290 56.747
PATENTI
Domaći 8.003 162 8.165
Strani 8.861 15 8.876
Ukupno 16.864 177 17.041
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 116 5.417
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 118 6.487
SVEUKUPNO 78.690 1.585 80.275
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 6. studenoga 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.079 13.028 27.107
  Prema Madridskom ugovoru     81.467
Ukupno žigovi   108.574
Patenti   91 9.658 9.749
Konsenzualni patenti   270 29 299
Ukupno patenti   10.048
Industrijski dizajn   1.139 231 1.370
  Prema Haškom sporazumu     2.372
Ukupno industrijski dizajn   3.742
SVEUKUPNO 122.364

 

Ispiši stranicu