Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 02. studenoga 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.10.2017.
1.1.1992.-
31.10.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 1.060 29.181
Strani 24.647 145 24.792
Ukupno 52.768 1.205 53.973
PATENTI
Domaći 7.733 119 7.852
Strani 8.836 8 8.844
Ukupno 16.569 127 16.696
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 131 5.132
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 132 6.194
SVEUKUPNO 75.399 1.464 76.863
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 02. studenoga 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.989 14.218 28.207
  Prema Madridskom ugovoru     89.407
Ukupno žigovi   117.614
Patenti   126 7.379 7.505
Konsenzualni patenti   335 33 368
Ukupno patenti   7.873
Industrijski dizajn   1.201 289 1.490
  Prema Haškom sporazumu     2.941
Ukupno industrijski dizajn   4.431
SVEUKUPNO 129.918

 

Ispiši stranicu