Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. kolovoza 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
31.7.2019.
1.1.1992.-
31.7.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 903 31.341
Strani 25.019 57 25.076
Ukupno 55.457 960 56.417
PATENTI
Domaći 8.003 116 8.119
Strani 8.861 11 8.872
Ukupno 16.864 127 16.991
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 76 5.377
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 78 6.447
SVEUKUPNO 78.690 1.165 79.855
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. kolovoza 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.948 13.171 27.119
  Prema Madridskom ugovoru     82.214
Ukupno žigovi   109.333
Patenti   94 9.578 9.672
Konsenzualni patenti   278 30 308
Ukupno patenti   9.980
Industrijski dizajn   1.166 237 1.403
  Prema Haškom sporazumu     2.414
Ukupno industrijski dizajn   3.817
SVEUKUPNO 123.130

 

Ispiši stranicu