Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 4. siječnja 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
31.12.2020.
1.1.1992.-
31.12.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 1.212 33.158
Strani 25.122 187 25.309
Ukupno 57.068 1.399 58.467
PATENTI
Domaći 8.198 117 8.315
Strani 8.877 10 8.887
Ukupno 17.075 127 17.202
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 153 5.591
Strani 1.071 2 1.073
Ukupno 6.509 155 6.664
SVEUKUPNO 80.652 1.681 82.333
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 4. siječnja 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.174 12.382 26.556
  Prema Madridskom ugovoru     76.746
Ukupno žigovi   103.302
Patenti   85 10.955 11.040
Konsenzualni patenti   266 28 294
Ukupno patenti   11.334
Industrijski dizajn   1.082 218 1.300
  Prema Haškom sporazumu     2.275
Ukupno industrijski dizajn   3.575
SVEUKUPNO 118.211

 

Ispiši stranicu