Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 4. prosinca 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
30.11.2019.
1.1.1992.-
30.11.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 1.411 31.849
Strani 25.019 91 25.110
Ukupno 55.457 1.502 56.959
PATENTI
Domaći 8.003 183 8.186
Strani 8.861 16 8.877
Ukupno 16.864 199 17.063
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 131 5.432
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 133 6.502
SVEUKUPNO 78.690 1.834 80.524
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 4. prosinca 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.112 12.984 27.096
  Prema Madridskom ugovoru     81.164
Ukupno žigovi   108.260
Patenti   90 9.819 9.909
Konsenzualni patenti   276 26 302
Ukupno patenti   10.211
Industrijski dizajn   1.145 231 1.376
  Prema Haškom sporazumu     2.370
Ukupno industrijski dizajn   3.746
SVEUKUPNO 122.217

 

Ispiši stranicu