Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. ožujka 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
28.2.2019.
1.1.1992.-
28.2.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 322 30.760
Strani 25.019 12 25.031
Ukupno 55.457 334 55.791
PATENTI
Domaći 8.003 36 8.039
Strani 8.861 2 8.863
Ukupno 16.864 38 16.902
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 20 5.321
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 22 6.391
SVEUKUPNO 78.690 394 79.084
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. ožujka 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.955 13.367 27.322
  Prema Madridskom ugovoru     83.866
Ukupno žigovi   111.188
Patenti   98 9.066 9.164
Konsenzualni patenti   285 28 313
Ukupno patenti   9.477
Industrijski dizajn   1.159 250 1.409
  Prema Haškom sporazumu     2.481
Ukupno industrijski dizajn   3.890
SVEUKUPNO 124.555

 

Ispiši stranicu