Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. svibnja 2019. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2018.
1.1.2019.-
30.4.2019.
1.1.1992.-
30.4.2019.
ŽIGOVI
Domaći 30.438 550 30.988
Strani 25.019 26 25.045
Ukupno 55.457 576 56.033
PATENTI
Domaći 8.003 73 8.076
Strani 8.861 5 8.866
Ukupno 16.864 78 16.942
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.301 45 5.346
Strani 1.068 2 1.070
Ukupno 6.369 47 6.416
SVEUKUPNO 78.690 701 79.391
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. svibnja 2019. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.974 13.314 27.288
  Prema Madridskom ugovoru     83.199
Ukupno žigovi   110.487
Patenti   97 9.325 9.422
Konsenzualni patenti   282 29 311
Ukupno patenti   9.733
Industrijski dizajn   1.156 240 1.396
  Prema Haškom sporazumu     2.399
Ukupno industrijski dizajn   3.795
SVEUKUPNO 124.015

 

Ispiši stranicu