Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. lipnja 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
31.5.2020.
1.1.1992.-
31.5.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 543 32.489
Strani 25.122 76 25.198
Ukupno 57.068 619 57.687
PATENTI
Domaći 8.198 47 8.245
Strani 8.877 8 8.885
Ukupno 17.075 55 17.130
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 37 5.475
Strani 1.071 0 1.071
Ukupno 6.509 37 6.546
SVEUKUPNO 80.652 711 81.363
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. lipnja 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.942 12.649 26.591
  Prema Madridskom ugovoru     79.162
Ukupno žigovi   105.753
Patenti   83 10.289 10.372
Konsenzualni patenti   264 25 289
Ukupno patenti   10.661
Industrijski dizajn   1.150 227 1.377
  Prema Haškom sporazumu     2.318
Ukupno industrijski dizajn   3.695
SVEUKUPNO 120.109

 

Ispiši stranicu