Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 4. rujna 2018. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2017.
1.1.2018.-
31.8.2018.
1.1.1992.-
31.8.2018.
ŽIGOVI
Domaći 29.372 716 30.088
Strani 24.832 126 24.958
Ukupno 54.204 842 55.046
PATENTI
Domaći 7.881 80 7.961
Strani 8.847 9 8.856
Ukupno 16.728 89 16.817
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.158 104 5.262
Strani 1.062 5 1.067
Ukupno 6.220 109 6.329
SVEUKUPNO 77.152 1.040 78.192
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 4. rujna 2018. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.980 13.712 27.692
  Prema Madridskom ugovoru     85.303
Ukupno žigovi   112.995
Patenti   99 8.402 8.501
Konsenzualni patenti   299 31 330
Ukupno patenti   8.831
Industrijski dizajn   1.198 263 1.461
  Prema Haškom sporazumu     2.579
Ukupno industrijski dizajn   4.040
SVEUKUPNO 125.866

 

Ispiši stranicu