Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. kolovoza 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
31.7.2020.
1.1.1992.-
31.7.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 744 32.690
Strani 25.122 120 25.242
Ukupno 57.068 864 57.932
PATENTI
Domaći 8.198 55 8.253
Strani 8.877 8 8.885
Ukupno 17.075 63 17.138
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 75 5.513
Strani 1.071 0 1.071
Ukupno 6.509 75 6.584
SVEUKUPNO 80.652 1.002 81.654
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. kolovoza 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.081 12.579 26.660
  Prema Madridskom ugovoru     78.436
Ukupno žigovi   105.096
Patenti   83 10.503 10.586
Konsenzualni patenti   273 26 299
Ukupno patenti   10.885
Industrijski dizajn   1.096 222 1.318
  Prema Haškom sporazumu     2.285
Ukupno industrijski dizajn   3.603
SVEUKUPNO 119.584

 

Ispiši stranicu