Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 01. lipnja 2017. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2016.
1.1.2017.-
31.5.2017.
1.1.1992.-
31.5.2017.
ŽIGOVI
Domaći 28.121 527 28.648
Strani 24.647 77 24.724
Ukupno 52.768 604 53.372
PATENTI
Domaći 7.733 59 7.792
Strani 8.836 7 8.843
Ukupno 16.569 66 16.635
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.001 77 5.078
Strani 1.061 1 1.062
Ukupno 6.062 78 6.140
SVEUKUPNO 75.399 748 76.147
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 01. lipnja 2017. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   13.940 14.412 28.352
  Prema Madridskom ugovoru     91.047
Ukupno žigovi   119.399
Patenti   130 6.828 6.958
Konsenzualni patenti   341 34 375
Ukupno patenti   7.333
Industrijski dizajn   1.224 307 1.531
  Prema Haškom sporazumu     3.048
Ukupno industrijski dizajn   4.579
SVEUKUPNO 131.311

 

Ispiši stranicu