Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. travnja 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
31.3.2021.
1.1.1992.-
31.3.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159 452 33.611
Strani 25.556 51 25.607
Ukupno 58.715 503 59.218
PATENTI
Domaći 8.315 24 8.339
Strani 8.877 6 8.893
Ukupno 17.202 30 17.232
UPORABNI MODELI
Domaći 17 3 20
Strani 2 4 6
Ukupno 19 7 26
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 29 5.620
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 29 6.693
SVEUKUPNO 82.600 569 83.169
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. travnja 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.217 12.262 26.479
  Prema Madridskom ugovoru     75.695
Ukupno žigovi   102.174
Patenti   83 11.168 11.251
Konsenzualni patenti   251 26 277
Ukupno patenti   11.528
Uporabni modeli   3 1 4
Industrijski dizajn   1.098 216 1.314
  Prema Haškom sporazumu     2.234
Ukupno industrijski dizajn   3.548
SVEUKUPNO 117.254

 

Ispiši stranicu