Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 5. veljače 2020. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2019.
1.1.2020.-
31.1.2020.
1.1.1992.-
31.1.2020.
ŽIGOVI
Domaći 31.946 102 32.048
Strani 25.122 16 25.138
Ukupno 57.068 118 57.186
PATENTI
Domaći 8.198 7 8.205
Strani 8.877 2 8.879
Ukupno 17.075 9 17.084
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.438 7 5.445
Strani 1.071 0 1.071
Ukupno 6.509 7 6.516
SVEUKUPNO 80.652 134 80.786
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 5. veljače 2020. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.104 12.906 27.010
  Prema Madridskom ugovoru     80.490
Ukupno žigovi   107.500
Patenti   85 9.972 10.057
Konsenzualni patenti   276 26 302
Ukupno patenti   10.359
Industrijski dizajn   1.122 227 1.349
  Prema Haškom sporazumu     2.373
Ukupno industrijski dizajn   3.722
SVEUKUPNO 121.581

 

Ispiši stranicu