Žig ("trademark")

Obrasci (vrijede od 24.05.2021.)

Uputa za izradu prijave 159 KB    
Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1 234 KB 122 KB
Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2 131 KB 137 KB
Zahtjev za produljenje registracije žiga - Obrazac Ž-3 153 KB 143 KB
Zahtjev za pretraživanje žigova 1.104 KB    
Obrazac prigovora na registraciju žiga - Obrazac PR-1 113 KB 112 KB
Obrazac zahtjeva za opoziv žiga - Obrazac OP-1 103 KB 79 KB
Obrazac prijedloga za proglašenje žiga ništavim - Obrazac NI-1 138 KB 116 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (pretvaranje prijave žiga Europske unije / žiga Europske unije) - Obrazac EŽ-1 130 KB 124 KB
Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1 142 KB 181 KB
WIPO aplikacija MAA kao pomoć u ispunjavanju međunarodne prijave korištenjem WIPO obrasca MM2
Zahtjev za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije žiga - Obrazac MŽ-2 133 KB 131 KB
Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru - Obrazac MŽ-3 177 KB 106 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (transformacija međunarodno registriranog žiga) - Obrazac T-1 127 KB 129 KB
Obrazac zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom - Obrazac R-1 108 KB 88 KB
Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EU 1.926 KB 1.669 KB
Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD) 34 KB 1.666 KB

 

Ispiši stranicu