Žig ("trademark")

Obrasci (vrijede od 28.12.2021.)

Uputa za izradu prijave 397 KB    
Obrazac prijave za registraciju žiga - Obrazac Ž-1 115 KB 45 KB
Zahtjev za upis promjene u registar (ŽIGOVI) - Obrazac Ž-2 87 KB 77 KB
Zahtjev za produljenje registracije žiga - Obrazac Ž-3 70 KB 80 KB
Zahtjev za pretraživanje žigova 1.104 KB    
Obrazac prigovora na registraciju žiga - Obrazac PR-1 97 KB 39 KB
Obrazac zahtjeva za opoziv žiga - Obrazac OP-1 73KB 35 KB
Obrazac prijedloga za proglašenje žiga ništavim - Obrazac NI-1 100 KB 40 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (pretvaranje prijave žiga Europske unije / žiga Europske unije) - Obrazac EŽ-1 98 KB 43 KB
Zahtjev za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga - Obrazac MŽ-1 144 KB 48 KB
WIPO aplikacija MAA kao pomoć u ispunjavanju međunarodne prijave korištenjem WIPO obrasca MM2
Zahtjev za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije žiga - Obrazac MŽ-2 134 KB 42 KB
Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru - Obrazac MŽ-3 89 KB 59 KB
Obrazac prijave za registraciju žiga (transformacija međunarodno registriranog žiga) - Obrazac T-1 93 KB 44 KB
Obrazac zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom - Obrazac R-1 83 KB 37 KB
Obrazac kojim se traži starije pravo iz ranijeg žiga registriranog u zemlji članici EU 1.926 KB 1.669 KB
Izjava o namjeri uporabe žiga (pri designaciji SAD) 34 KB 1.666 KB

 

Ispiši stranicu