znak za copyright na svjetloj i tamnoj podlozi Sredstvo za dezinfekciju ruku Sbornik zakonah i naredbah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju Info Torba za spise
24.11.2021.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava

Stručnjaci u području autorskog prava i srodnih prava pozivaju se na podnošenje prijava za izbor predsjednika i članova Vijeća stručnjaka.
JAVNI POZIV

pročitaj više