Službena i komercijalna izdanja

Službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo je “Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva” (HGIV, Glasnik).

U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva, informacije o dodijeljenim pravima, te o kasnijim promjenama u vezi s tim pravima. Uz navedeno, objavljuju se informacije i obavijesti iz područja intelektualnog vlasništva.

Glasnik izlazi dvotjedno, u elektroničkom izdanju na internetskim stranicama Zavoda.

U izdanju Zavoda raspoložive su i druge komercijalne stručne publikacije:    

 • Međunarodna klasifikacija patenata (osnovna razina, izdanje na hrvatskom)
 • Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registraciju žigova - Nicanska klasifikacija (izdanje na hrvatskom)
 • Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn - Lokarnska klasifikacija (izdanje na hrvatskom)

Besplatne informativne publikacije raspoložive su u prostorijama INCENTIV-a te na internetskim stranicama Zavoda.

Narudžbe za publikacije:
tel.:    (01)   61 09 825
faks:  (01)   61 12 017

Publikacije u suradnji sa Narodnim novinama:

 1. Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu
 2. Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva
 3. Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji  

 

Informativna i promotivna izdanja

 1. Brošura o Zavodu
 2. Brošura INCENTIV
 3. Letak "Knjižnica DZIV-a"
 4. Letak "Ukratko o intelektualnom vlasništvu u Republici Hrvatskoj"
 5. Godišnje izvješće Zavoda
 6. Vodič kroz provedbu prava intelektualnog vlasništva
 7. Brošura "Intelektualnim vlasništvom do uspješnog poslovanja - Minivodič za poslovnu zajednicu"
 8. Knjižica "Upravljanje intelektualnim vlasništvom u oglašavanju (tržišnom komuniciranju)"
 9. Brošura "Hrvatski izumitelji kroz povijest"

 

Ispiši stranicu