Kontakt

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO RH
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
HRVATSKA

Korisnička podrška

Tel: (+385 1) 61 06 588; 61 06 403;
El. pošta: eprijava@dziv.hr

Radno vrijeme korisničke podrške: ponedjeljak – petak od 8 do 15:30 sati.