Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. prosinca 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
30.
11.2021.
1.1.1992.-
30.11.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159

1.146

34.305
Strani 25.556 255 25.811
Ukupno 58.715 1.401 60.116
PATENTI
Domaći 8.315 68 8.383
Strani 8.887 12 8.899
Ukupno 17.202 80 17.282
UPORABNI MODELI
Domaći 17 23 40
Strani 2 9 11
Ukupno 19 32 51
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 109 5.700
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 109 6.773
SVEUKUPNO 82.600 1.622 84.222
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. prosinca 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.375 11.949 26.324
  Prema Madridskom ugovoru     73.108
Ukupno žigovi   99.432
Patenti   75 11.695 11.770
Konsenzualni patenti   257 25 282
Ukupno patenti   12.052
Uporabni modeli   18 5

23

Industrijski dizajn   1.045 210 1.255
  Prema Haškom sporazumu     2.153
Ukupno industrijski dizajn   3.408
SVEUKUPNO 114.915