Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 6. rujna 2023. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2022.
1.1.2023.-
31.8
.2023.
1.1.1992.-
31.8.2023.
ŽIGOVI
Domaći 35.806

711

36.517
Strani 26.077 119 26.196
Ukupno 61.883 830 62.713
PATENTI
Domaći 8.515 81 8.596
Strani 8.907 3 8.910
Ukupno 17.422 84 17.506
UPORABNI MODELI
Domaći 64 10 74
Strani 14 1 15
Ukupno 78 11 89
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.829 82 5.911
Strani 1.073 1 1.074
Ukupno 6.902 83 6.985
SVEUKUPNO 86.285 1008 87.293
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 6. rujna 2023. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.883 11.009 25.892
  Prema Madridskom ugovoru     66.920
Ukupno žigovi   92.812
Patenti   76 12.532 12.608
Konsenzualni patenti   216 11 227
Ukupno patenti   12.835
Uporabni modeli   32 13

45

Industrijski dizajn   980 160 1.140
  Prema Haškom sporazumu     1.816
Ukupno industrijski dizajn  

2.956

SVEUKUPNO 108.648