Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. svibnja 2024. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2023.
1.1.2024.-
30.4
.2024.
1.1.1992.-
30.4.2024.
ŽIGOVI
Domaći 36.914

408

37.322
Strani 26.262 55 26.317
Ukupno 63.176 463 63.639
PATENTI
Domaći 8.679 28 8.707
Strani 8.914 1 8.915
Ukupno 17.593 29 17.622
UPORABNI MODELI
Domaći 84 6 90
Strani 16 1 17
Ukupno 100 7 107
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.956 35 5.991
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 7.029 35 7.064
SVEUKUPNO 87.898 534 88.432
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. svibnja 2024. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.919 10.853 25.772
  Prema Madridskom ugovoru     65.148
Ukupno žigovi   90.920
Patenti   72 12.970 13.042
Konsenzualni patenti   186 10 196
Ukupno patenti   13.238
Uporabni modeli   42 16

58

Industrijski dizajn   946 150 1.096
  Prema Haškom sporazumu     1.773
Ukupno industrijski dizajn  

2.869

SVEUKUPNO 107.085