Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. ožujka 2023. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2022.
1.1.2023.-
28.2
.2023.
1.1.1992.-
28.2.2023.
ŽIGOVI
Domaći 35.806

163

35.969
Strani 26.077 31 26.108
Ukupno 61.883 194 62.077
PATENTI
Domaći 8.515 16 8.531
Strani 8.907 1 8.908
Ukupno 17.422 17 17.439
UPORABNI MODELI
Domaći 64 3 67
Strani 14 0 14
Ukupno 78 3 81
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.829 21 5.850
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.902 21 6.923
SVEUKUPNO 86.285 235 86.520
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. ožujka 2023. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.754 11.305 26.059
  Prema Madridskom ugovoru     68.770
Ukupno žigovi   94.829
Patenti   75 12.571 12.646
Konsenzualni patenti   244 14 258
Ukupno patenti   12.904
Uporabni modeli   32 13

45

Industrijski dizajn   968 169 1.137
  Prema Haškom sporazumu     1.881
Ukupno industrijski dizajn  

3.018

SVEUKUPNO 110.796