Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. svibnja 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
30.4.2021.
1.1.1992.-
30.4.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159 558 33.717
Strani 25.556 85 25.641
Ukupno 58.715 643 59.358
PATENTI
Domaći 8.315 29 8.344
Strani 8.877 8 8.895
Ukupno 17.202 37 17.239
UPORABNI MODELI
Domaći 17 6 23
Strani 2 4 6
Ukupno 19 10 29
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 35 5.626
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 35 6.699
SVEUKUPNO 82.600 725 83.325
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. svibnja 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.133 12.198 26.331
  Prema Madridskom ugovoru     75.351
Ukupno žigovi   101.682
Patenti   81 11.370 11.451
Konsenzualni patenti   252 26 278
Ukupno patenti   11.729
Uporabni modeli   9 2 11
Industrijski dizajn   1.107 216 1.323
  Prema Haškom sporazumu     2.239
Ukupno industrijski dizajn   3.562
SVEUKUPNO 116.984

 

Ispiši stranicu