Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 5. siječnja 2022. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
31.
12.2021.
1.1.1992.-
31.12.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159

1.237

34.396
Strani 25.556 279 25.835
Ukupno 58.715 1.516 60.231
PATENTI
Domaći 8.315 77 8.392
Strani 8.887 12 8.899
Ukupno 17.202 89 17.291
UPORABNI MODELI
Domaći 17 24 41
Strani 2 9 11
Ukupno 19 33 52
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 114 5.705
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 114 6.778
SVEUKUPNO 82.600 1.752 84.352
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 5. siječnja 2022. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.345 11.897 26.242
  Prema Madridskom ugovoru     72.901
Ukupno žigovi   99.143
Patenti   77 11.796 11.873
Konsenzualni patenti   258 25 283
Ukupno patenti   12.156
Uporabni modeli   20 7

27

Industrijski dizajn   994 205 1.199
  Prema Haškom sporazumu     2.142
Ukupno industrijski dizajn   3.341
SVEUKUPNO 114.667

 

Ispiši stranicu