Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 1. prosinac 2023. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2022.
1.1.2023.-
30.11
.2023.
1.1.1992.-
30.11.2023.
ŽIGOVI
Domaći 35.806

992

36.798
Strani 26.077 177 26.254
Ukupno 61.883 1.169 63.052
PATENTI
Domaći 8.515 123 8.638
Strani 8.907 6 8.913
Ukupno 17.422 129 17.551
UPORABNI MODELI
Domaći 64 17 81
Strani 14 2 16
Ukupno 78 19 97
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.829 118 5.947
Strani 1.073 1 1.074
Ukupno 6.902 119 7.021
SVEUKUPNO 86.285 1.436 87.721
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 1. prosinac 2023. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.906 10.923 25.829
  Prema Madridskom ugovoru     66.242
Ukupno žigovi   92.071
Patenti   74 12.609 12.683
Konsenzualni patenti   198 11 209
Ukupno patenti   12.892
Uporabni modeli   35 13

48

Industrijski dizajn   953 154 1.107
  Prema Haškom sporazumu     1.803
Ukupno industrijski dizajn  

2.910

SVEUKUPNO 107.921
Ispiši stranicu