Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. lipnja 2024. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2023.
1.1.2024.-
31.5
.2024.
1.1.1992.-
31.5.2024.
ŽIGOVI
Domaći 36.914

513

37.427
Strani 26.262 74 26.336
Ukupno 63.176 587 63.763
PATENTI
Domaći 8.679 34 8.713
Strani 8.914 1 8.915
Ukupno 17.593 35 17.628
UPORABNI MODELI
Domaći 84 6 90
Strani 16 2 18
Ukupno 100 8 108
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.956 41 5.997
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 7.029 41 7.070
SVEUKUPNO 87.898 671 88.569
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. lipnja 2024. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.902 10.837 25.739
  Prema Madridskom ugovoru     64.929
Ukupno žigovi   90.668
Patenti   72 13.002 13.074
Konsenzualni patenti   181 10 191
Ukupno patenti   13.265
Uporabni modeli   45 16

61

Industrijski dizajn   948 147 1.095
  Prema Haškom sporazumu     1.772
Ukupno industrijski dizajn  

2.867

SVEUKUPNO 106.861
Ispiši stranicu