Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 7. rujna 2022. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2021.
1.1.2022.-
31.8
.2022.
1.1.1992.-
31.8.2022.
ŽIGOVI
Domaći 34.396

1016

35.412
Strani 25.835 169 26.004
Ukupno 60.231 1.185 61.416
PATENTI
Domaći 8.392 85 8.477
Strani 8.899 6 8.905
Ukupno 17.291 91 17.382
UPORABNI MODELI
Domaći 41 14 55
Strani 11 2 13
Ukupno 52 16 68
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.705 69 5.774
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.778 69 6.847
SVEUKUPNO 84.352 1.361 85.713
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 7. rujna 2022. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.489 11.588 26.077
  Prema Madridskom ugovoru     70.397
Ukupno žigovi   96.474
Patenti   74 12.277 12.351
Konsenzualni patenti   260 17 277
Ukupno patenti   12.628
Uporabni modeli   26 11

37

Industrijski dizajn   1007 197 1.204
  Prema Haškom sporazumu     1.990
Ukupno industrijski dizajn  

3.194

SVEUKUPNO 112.333
Ispiši stranicu