Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 4. listopada 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
30.
9.2021.
1.1.1992.-
30.9.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159

984

34.143
Strani 25.556 192 25.748
Ukupno 58.715 1.176 59.891
PATENTI
Domaći 8.315 58 8.373
Strani 8.887 12 8.899
Ukupno 17.202 70 17.272
UPORABNI MODELI
Domaći 17 21 38
Strani 2 8 10
Ukupno 19 29 48
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 81 5.672
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 81 6.745
SVEUKUPNO 82.600 1.356 83.956
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 4. listopada 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.357 11.988 26.345
  Prema Madridskom ugovoru     73.830
Ukupno žigovi   100.175
Patenti   76 11.546 11.622
Konsenzualni patenti   253 23 276
Ukupno patenti   11.818
Uporabni modeli   13 4

17

Industrijski dizajn   1.015 210 1.225
  Prema Haškom sporazumu     2.169
Ukupno industrijski dizajn   3.394
SVEUKUPNO 115.484

 

Ispiši stranicu