Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. kolovoza 2021. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2020.
1.1.2021.-
31.7.2021.
1.1.1992.-
31.7.2021.
ŽIGOVI
Domaći 33.159

840

33.999
Strani 25.556 163 25.719
Ukupno 58.715 1.003 59.718
PATENTI
Domaći 8.315 47 8.362
Strani 8.887 10 8.897
Ukupno 17.202 57 17.259
UPORABNI MODELI
Domaći 17 16 33
Strani 2 7 9
Ukupno 19 23 42
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.591 50 5.641
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.664 50 6.714
SVEUKUPNO 82.600 1.133 83.733
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. kolovoza 2021. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.122 12.036 26.158
  Prema Madridskom ugovoru     74.398
Ukupno žigovi   100.556
Patenti   76 11.458 11.534
Konsenzualni patenti   255 25 280
Ukupno patenti   11.814
Uporabni modeli   11 3

14

Industrijski dizajn   1.066 215 1.281
  Prema Haškom sporazumu     2.195
Ukupno industrijski dizajn   3.476
SVEUKUPNO 115.860

 

Ispiši stranicu