Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. svibnja 2023. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2022.
1.1.2023.-
30.4
.2023.
1.1.1992.-
30.4.2023.
ŽIGOVI
Domaći 35.806

340

36.146
Strani 26.077 54 26.131
Ukupno 61.883 394 62.277
PATENTI
Domaći 8.515 32 8.547
Strani 8.907 3 8.910
Ukupno 17.422 35 17.457
UPORABNI MODELI
Domaći 64 5 69
Strani 14 0 14
Ukupno 78 5 83
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.829 49 5.878
Strani 1.073 1 1.074
Ukupno 6.902 50 6.952
SVEUKUPNO 86.285 484 86.769
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. svibnja 2023. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.728 11.166 25.894
  Prema Madridskom ugovoru     68.029
Ukupno žigovi   93.923
Patenti   74 12.669 12.743
Konsenzualni patenti   236 12 248
Ukupno patenti   12.991
Uporabni modeli   33 14

47

Industrijski dizajn   974 166 1.140
  Prema Haškom sporazumu     1.854
Ukupno industrijski dizajn  

2.994

SVEUKUPNO 109.955
Ispiši stranicu