Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 3. siječnja 2023. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2021.
1.1.2022.-
31.12
.2022.
1.1.1992.-
31.12.2022.
ŽIGOVI
Domaći 34.396

1410

35.806
Strani 25.836 241 26.077
Ukupno 60.232 1.651 61.883
PATENTI
Domaći 8.392 123 8.515
Strani 8.899 8 8.907
Ukupno 17.291 131 17.422
UPORABNI MODELI
Domaći 41 23 64
Strani 11 3 14
Ukupno 52 26 78
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.705 124 5.829
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 6.778 124 6.902
SVEUKUPNO 84.353 1.932 86.285
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 3. siječnja 2023. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.675 11.398 26.073
  Prema Madridskom ugovoru     69.294
Ukupno žigovi   95.367
Patenti   75 12.522 12.597
Konsenzualni patenti   251 15 266
Ukupno patenti   12.863
Uporabni modeli   31 12

43

Industrijski dizajn   963 175 1.138
  Prema Haškom sporazumu     1.920
Ukupno industrijski dizajn  

3.058

SVEUKUPNO 111.331
Ispiši stranicu