Statistika industrijskog vlasništva

ZAHTJEVI ZA STJECANJE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO    
Stanje 2. travnja 2024. god.    
  1.1.1992.-
31.12.2023.
1.1.2024.-
31.3
.2024.
1.1.1992.-
31.3.2024.
ŽIGOVI
Domaći 36.914

306

37.220
Strani 26.262 37 26.299
Ukupno 63.176 343 63.519
PATENTI
Domaći 8.679 22 8.701
Strani 8.914 1 8.915
Ukupno 17.593 23 17.616
UPORABNI MODELI
Domaći 84 5 89
Strani 16 1 17
Ukupno 100 6 106
INDUSTRIJSKI DIZAJN
Domaći 5.956 29 5.985
Strani 1.073 0 1.073
Ukupno 7.029 29 7.058
SVEUKUPNO 87.898 401 88.299
INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ    
Stanje 2. travnja 2024. god.    
    Domaći Strani Ukupno
Žigovi   14.900 10.873 25.773
  Prema Madridskom ugovoru     65.360
Ukupno žigovi   91.133
Patenti   72 12.945 13.017
Konsenzualni patenti   189 10 199
Ukupno patenti   13.216
Uporabni modeli   42 15

57

Industrijski dizajn   941 151 1.092
  Prema Haškom sporazumu     1.774
Ukupno industrijski dizajn  

2.866

SVEUKUPNO 107.272
Ispiši stranicu