Žigovi ("trademarks")

Prvo zakonsko uređenje zaštite žiga na teritoriju današnje Hrvatske uvedeno je zakonom naziva Zakonski članak II.: 1898 zajedničkog hrvatsko-ugarskog državnog sabora o štićenju zaštitnih biljegah, koji je izmijenjen pet godina kasnije Zakonskim člankom XLI: 1895. zajedničkog ugarsko-hrvatskog državnog sabora, a koji je vrijedio u dijelovima današnje Hrvatske koji su bili u sastavu Kraljevine Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije koja je bila u državnoj zajednici s tadašnjom Ugarskom u okviru Austro-Ugarske Monarhije. Tim zakonom znak kojim se označava proizvod naziva se zaštitnim biljegom i isključiva prava koja proizlaze iz zaštitnog biljega stječu se registracijom.

Povijest pravne zaštite žiga u Hrvatskoj