17 | 05 | 2024

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Ilustracija: Grupa ljudi koji stoje jedan iza drugoga

Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

KLASA: 112-01/24-001/003
URBROJ: 559-06/3-24-001

Zagreb, 17. svibnja 2024.

Sukladno članku 56. i 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17, 89/19 i 155/23) uz pribavljeno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/24-01/247, URBROJ: 514-08-01-02/06-24-02 od 18. ožujka 2024., Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis poslova
Prijavni obrazac
Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka