1.8.2017

Obavijest korisnicima o 11. izdanju Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija)

Obavještavamo korisnike da je 11. izdanje Lokarnske klasifikacije na hrvatskom jeziku s izmjenama koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017.godine dostupno u cijelosti na web stranici Zavoda, a može se pogledati ovdje.
  pročitaj više »

28.7.2017

Važno upozorenje: žig – lažni računi

Upozoravaju se podnositelji prijave i/ili nositelji prava na žig te njihovi pravni zastupnici na ponovnu pojavu prijevarnih računa/dopisa vezano uz registraciju žiga, održavanje prava na žig ili upisa u bazu podataka žigova.
  pročitaj više »

18.7.2017

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjeni odgovarajućih odredbi EPC Provedbenog pravilnika

Na prijedlog Europskog patentnog ureda, Upravno vijeće Europske patentne organizacije 29. lipnja 2017., donijelo je odluku o izmjeni odgovarajućih odredbi EPC Provedbenog pravilnika, kako bi se biljke i životinje dobivene bitno biološkim postupkom uzgoja isključile iz zaštite patentom.
  pročitaj više »

14.7.2017

Objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova

Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama–Međunarodni ugovori br. 6/2017 od 28. lipnja 2017. godine objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 14. listopada 2015. godine, kao i Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 11. listopada 2016. godine.
  pročitaj više »

14.7.2017

Objavljena nova studija EUIPO-a „Zaštita inovacija u okviru poslovne tajne i patenta: odrednice za poduzeća u Europskoj uniji“

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju „Zaštita inovacija u okviru poslovne tajne i patenta: odrednice za poduzeća u Europskoj uniji“, izvornog naziva "Protecting Innovation through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms”. Studija je u cjelini dostupna na sljedećoj poveznici.
  pročitaj više »

11.7.2017

Obavijest o objavi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Obavještavamo korisnike da je dana 30.lipnja 2017. godine u Narodnim Novinama broj 62/2017 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
  pročitaj više »

10.7.2017

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2017. godinu od dana 14. lipnja 2017., KLASA: 112-02/16-01/373, URBROJ: 515-04-01-02/1-17-115 raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
  pročitaj više »

5.7.2017

Objavljeni rezultati istraživanja o problemu krivotvorenja u Europskoj uniji

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je izvješće pod nazivom „2017 Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union“.
Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici.
  pročitaj više »

5.7.2017

Objavljena studija o mapiranju stvarnih putova trgovine krivotvorenim proizvodima

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju pod nazivom „Mapiranje stvarnih putova trgovine krivotvorenim proizvodima“ („Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods“).
Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.
  pročitaj više »

3.7.2017

Objava Uredbe (EU) 2017/1128 o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

U Službenom listu Europske unije L 168 od 30.6.2017, objavljena je Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu.
  pročitaj više »

30.6.2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.120/16) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. pročitaj više »

21.6.2017

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („NN“ br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („NN“ br. 74/10, 142/11 i 53/12), DZIV temeljem suglasnosti Ministarstva uprave od dana 5. lipnja 2017., KLASA: 112-02/17-01/710, URBROJ: 515-04-01-02/5-17-2 raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
  pročitaj više »

20.6.2017

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva

Zavod objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja IV-a.
Natječaj je otvoren od 20. lipnja do 15. studenog 2017.
  pročitaj više »

19.6.2017

Osnovni tečaj europskog patentnog prava održava se u Zagrebu od 12. listopada 2017.

Osnovni tečaj europskog patentnog prava koji se održava u Zagrebu od 12. listopada  2017. godine, provodi se u suradnji Centra za međunarodne studije za intelektualno vlasništvo (CEIPI) i Instituta profesionalnih zastupnika pri Europskom patentnom uredu (epi)  a organiziran je suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Rok za prijavu je 15.9.2017.   Prijavni obrazac pročitaj više »

19.6.2017

Kolumbija pristupila sustavu TMview

Od 19. lipnja 2017. Nadzor industrije i trgovine Kolumbije (SIC) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima putem alata za pretraživanje TMview. pročitaj više »

Ispiši stranicu