Zapošljavanje u Zavodu

 

Javni natječaji

Datum
objave
Sadržaj Dodatak
14.03.2018. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Sektor za žigove i industrijski dizajn  

06.03.2018.

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Kabinet ravnatelja 

 

Ispiši stranicu