18 | 07 | 2017

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjeni odgovarajućih odredbi EPC Provedbenog pravilnika


Na prijedlog Europskog patentnog ureda, Upravno vijeće Europske patentne organizacije 29. lipnja 2017., donijelo je odluku o izmjeni odgovarajućih odredbi EPC Provedbenog pravilnika, kako bi se biljke i životinje dobivene bitno biološkim postupkom uzgoja isključile iz zaštite patentom.

Prijedlog Europskog patentnog ureda uzeo je u obzir Obavijest Europske komisije od studenog 2016. vezano uz relevantne članke EU Direktive o biotehnološkim izumima (98/44/EZ).

Direktiva je 1999. godine implementirana u zakonodavni okvir Europskog patentnog ureda. Po pitanju biotehnoloških izuma propisano je da su bitno biološki postupci isključeni iz patentne zaštite ali izričaj direktive nije jasan u pogledu izuzeća od patentibilnosti za biljke ili životinje dobivene iz takvih postupaka.

Tema o (ne)patentibilnosti biljnih sorti, životinjskih rasa i bitno bioloških izuma potaknuta je Odlukama Proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda iz ožujka 2015. godine, iz kojih proizlazi da se proizvodi dobiveni postupcima koji su bitno biološki mogu patentirati, čak i ako je postupak za dobivanje proizvoda (tj. selekcija i križanje biljaka) bitno biološki te se ne može patentirati (Odluke N° G0002/12 i N° G0002/13, poznatije pod nazivom „Tomato II i Broccoli II“). Navedene odluke su izazvale značajnu pozornost stručne javnosti zbog samog objekta patentne zaštite i potencijalne pravne nesigurnosti, te je ista predmetom rasprave na raznim forumima u EU i pred Europskim patentnim uredom. Obzirom da priznanje patenta za proizvod vodi ujedno i do priznanja patenta za bilo koji postupak dobivanja, indirektno je omogućeno i priznanje patenta za bitno biološki postupak (kao u prethodno navedenim slučajevima pred Europskim patentnim uredom).

U svojoj obavijesti od studenoga 2016., Europska komisija pojašnjava da je namjera zakonodavstva Europske unije isključiti ne samo bitno biološke postupke za dobivanje biljaka ili životinja već i proizvode dobivene takvim postupcima.

Izmjene i dopune EPC Provedbenog pravilnika osiguravaju ujednačenost usklađenog europskog patentnog prava te sadrže važnu preciznost u praksi Europskog patentnog ureda, pružajući veću jasnoću i pravnu sigurnost korisnicima Europskog patentnog sustava.

Nove odredbe primjenjuju se s trenutnim učinkom počevši od 1. srpnja 2017. godine. Zaustavljeni postupci ispitivanja prijava patenata i postupci po prigovorima koji se odnose na biljke ili životinje dobivene bitnim biološkim postupcima, postupno će se nastaviti i ispitivati prema pojašnjenoj praksi.

 

Ispiši stranicu