Konferencija „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova", 19. i 20.02.2020.

Četvrta industrijska revolucija i digitalna ekonomija stavljaju nove izazove pred europske poduzetnike, posebice pred mala i srednja poduzeća, što poziva na novo promišljanje europskog i globalnog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva. U tu svrhu je Državni zavod za intelektualno vlasništvo u ime hrvatskog predsjedanja u suradnji s Europskom komisijom, Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, Europskim patentnim uredom i Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo organizirao konferenciju pod nazivom Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova, koja je održana 19. i 20. veljače 2020. u Zagrebu.

Budući da spada među pokretače inovativnosti i kreativnosti, sustav prava intelektualnog vlasništva treba neprestano prilagođavati tehnološkim i društvenim promjenama kako bi (i dalje) poticao investiranje u izume i istraživanja te tako pridonio jačanju konkurentnosti europske industrije, posebice malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća (MSP) znatno pridonose gospodarskom rastu i društvenoj stabilnosti Europske unije. Međutim, unatoč tome što su institucije i programi EU-a i država članica uložili puno napora u pružanje podrške MSP-ovima, tek mali dio europskih MSP-ova koristi sustav intelektualnog vlasništva i njegove povlastice. Stoga je namjera konferencije bila otvoriti raspravu s ciljem da se pronađe karika koja nedostaje te da se osmisle odgovarajuće aktivnosti radi učinkovitijeg podizanja svijesti o značaju zaštite intelektualnog vlasništva i osnaživanja MSP-ova za efikasno upravljanje svojim intelektualnim vlasništvom. Pružanje takve podrške malim i srednjim poduzećima čini jedan od ključnih prioriteta hrvatskog predsjedanja u području intelektualnog vlasništva.

Povrh toga, kako bi se osiguralo da sustav intelektualnog vlasništva bude svrsishodan, njegov razvoj treba razmatrati u kontekstu buduće industrijske strategije Europske unije te ostalih povezanih politika. Na ovoj konferenciji preispitali smo koliko su dobro usklađene aktualne i razmotrene europske i globalne inicijative u odnosu na sustav intelektualnog vlasništva s industrijskom strategijom Europske unije, i što je potrebno dalje poduzeti.

Nadalje, konferencija je propitkivala ulogu intelektualnog vlasništva u postizanju zelenije Europe i obrađivanju europskih i globalnih zelenih pitanja.

I konačno, s obzirom na to da se današnja digitalna ekonomija snažno oslanja na podatke, što zahtijeva adekvatan odgovor od strane sustava intelektualnog vlasništva, konferencija je također potaknula rasprave o odnosu između sve veće važnosti podatkovne ekonomije i zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja i važnosti autorskopravne infrastrukture te uloge i izazova zaštite poslovnih tajni za poslovanje u digitalnom okruženju. 

PROGRAMSKA KNJIŽICA

 

PRVI DAN, 19.09.2020.

Video

Prezentacije

Konferencija (Galerija fotografija)

 

 

Svečana večera (Galerija fotografija)


 

DRUGI DAN, 20.02.2020.

Video

Prezentacije

Konferencija (Galerija fotografija)