Ispitivanje prijave

Podnesenu prijavu industrijskoga dizajna Zavod ispituje u odnosu na formalne uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom, te ispituje jesu li izvršene uplate troškova postupka. U slučaju da prijava ne udovoljava propisanim uvjetima, Zavod Vas poziva da u određenom roku uklonite utvrđene nedostatke, ili će se prijava odbaciti.

Uredna prijava ispituje se nadalje po službenoj dužnosti u odnosu na određene uvjete za registraciju industrijskoga dizajna, te se registracija može odbiti u cijelosti ili djelomično ako:

  • dizajn ne udovoljava samoj definiciji dizajna
  • je dizajn protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima
  • dizajn sadrži elemente državnih simbola, oznaka, obilježja ili grbova.

Ako Vaša prijava nije protivna zakonskim uvjetima, industrijski dizajn će biti registriran, a podaci o industrijskom dizajnu objavljeni u službenom glasilu Zavoda (Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva).

Zavod ne ispituje po službenoj dužnosti novost dizajna za kojeg se zahtijeva registracija, niti njegov individualan karakter, što se kao eventualni razlog ništavosti može utvrditi naknadno, u postupku proglašavanja industrijskoga dizajna ništavim.

Ispiši stranicu