08 | 02 | 2019

Donesen novi Zakon o žigu


Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u Republici Hrvatskoj donesen novi Zakon o žigu koji je dana 7. veljače 2019. godine objavljen u Narodnim novinama broj 14/2019 i stupa na snagu 15. veljače 2019. godine. 

Novim Zakonom o žigu (dalje u tekstu novi Zakon) usklađuju se propisi Republike Hrvatske iz područja zaštite žiga s Direktivom 2015/2436/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i osigurava kontinuitet primjene Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (dalje u tekstu: Direktiva 2004/48) te unapređuje pravni okvir za zaštitu žigova. 

Novim Zakonom precizno se određuje područje njegove primjene, učinci, uporaba i raspolaganje žigom kao predmetom vlasništva, propisuju se uvjeti i postupci stjecanja i održavanja žiga u važenju te raspolaganja pravima iz žiga, kao i postupci vezani za međunarodnu registraciju žiga i ostvarivanje uvjeta za koegzistenciju ili komplementarnost zaštite nacionalnog žiga i žiga Europske unije. Sastavni dio novog Zakona su i odredbe o građanskopravnoj zaštiti žiga i prekršajne odredbe u provedbi građanskopravne zaštite žiga. U prijelaznim i završnim odredbama stavlja se izvan snage Zakon o žigu (Narodne novine br.173/03, 76/07, 30/09, 49/11 i 46/18) (u daljnjem tekstu: prijašnji Zakon) i uređuje se postupanje u postupcima koji su pokrenuti prema propisima koji su bili na snazi prije njegovog stupanja na snagu.

U odnosu na prijašnji Zakon odredbama novog Zakona, između ostaloga, usklađuje se pravni okvir za zaštitu žigova s novim tehnološkim mogućnostima prikaza žiga te se ukida dosadašnja obveza da se znak koji se štiti kao žig mora moći grafički prikazati. Nadalje, uspostavlja se primjereni pravni okvir za zaštitu tradicionalnih izraza za vina, zajamčenih tradicionalnih specijaliteta, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti od neovlaštene registracije žigom uvođenjem odgovarajućih apsolutnih razloga za odbijanje registracije žiga, te se uređuju detaljnija pravila vezana za registraciju i zaštitu zajedničkih i jamstvenih žigova. Jasnije se reguliraju pravila označavanja i klasifikacije žiga u smislu pravilnog određenja opsega zaštite u odnosu na proizvode i usluge na koje se žig odnosi. Osigurava se primjerena pravna zaštita nositeljima prava iz žiga u odnosu na krivotvorenu robu koja se nalazi u tranzitu kroz teritorij EU-a, te u odnosu na pripremne radnje povezane s korištenjem ili pakiranjem proizvoda neovlaštenim korištenjem žiga. U skladu sa zahtjevima Direktive 2004/48 propisuje se hitnost postupaka u parnicama zbog povrede žiga.

U roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu novog Zakona ravnatelj Zavoda donijet će novi Pravilnik o žigu (dalje u tekstu: novi Pravilnik). Odredbe Pravilnika o žigu (Narodne novine br.117/07, 66/11,125/13 i 43/17) u primjeni su do dana stupanja na snagu novog Pravilnika.

Objavljeni tekst možete vidjeti ovdje.

 

Ispiši stranicu