06 | 08 | 2020

Donesena Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo


Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga (Uredba) objavljena je 31. srpnja 2020. u „Narodnim novinama“ broj 89/2020, a stupa na snagu 8. kolovoza 2020. godine.

Uredba donosi izmjene i dopune nužne radi usklađivanja naknada troškova s novim propisima (novim Zakonom o patentu i novim Zakonom o žigu) kako bi se isti mogli primjenjivati, te izmjene u svrhu usklađivanja s obavezama iz međunarodnih ugovora kao i radi provedbe Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i fiskalnih davanja, Vlade Republike Hrvatske.

Novom Uredbom naknade troškova za najučestalije postupke za priznanje prava se mijenjaju na način da se smanjuju iznosi naknada troškova za početne radnje u postupcima zaštite industrijskog vlasništva ili za manji opseg zaštite, dok se plaćanje viših iznosa naknada troškova raspodjeljuje na pojedine faze postupka odnosno odgađa ili za kasnije faze postupka ili za period u kojem je moguće procijeniti isplativost održavanja prava industrijskog vlasništva u vrijednosti, te se smanjuju naknade troškova polaganja stručnog ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva.

 

Ispiši stranicu