23 | 04 | 2019

Info dan o intelektualnom vlasništvu za predstavnike malog i srednjeg poduzetništva, 26.4.2019.


Pozivamo vas na Info dan namijenjen upoznavanju predstavnika malih i srednjih poduzeća sa značajem, mogućnošću i važnošću upotrebe intelektualnog vlasništva u poslovanju.
Državni zavod za intelektualno vlasništvo organizira navedeno događanje u okviru Europskog projekta VIP4SME.

Info dan o intelektualnom vlasništvu održat će se 26.4.2019. u 11:00 h u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Karlovac, Ulica kralja Tomislava 19b, prema sljedećem programu.

Nakon prezentacijskog dijela Info dana otvorena je mogućnost individualnog savjetovanja o zaštiti i upotrebi vlastitog intelektualnog vlasništva.

 

Ispiši stranicu