30 | 06 | 2018

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-01/18-010/0007
URBROJ: 559-08/4-18-002
Zagreb, 19. lipnja 2018.

 

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. („Narodne novine broj 43/18 i 52/18), Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis poslova

Prijavni obrazac
 

 

Ispiši stranicu