25 | 06 | 2020

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo


Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata provode se isključivo putem jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je dana 25. svibnja  2020. godine objavio sljedeće savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja":

•    Savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje će biti otvoreno do  1. srpnja 2020. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu