01 | 04 | 2020

Kriteriji za procjenjivanje otkrivanja dizajna na Internetu – Objava zajedničke komunikacije nacionalnih ureda država članica Europske unije


Državni zavod za intelektualno vlasništvo u okviru Europske mreže žigova i dizajna objavljuje zajedničku komunikaciju nacionalnih ureda nadležnih za registraciju industrijskih dizajna država članica Europske unije:

Zajednička komunikacija o kriterijima za procjenu otkrivanja dizajna na Internetu sadrži jasne i sveobuhvatne smjernice za procjenu otkrivanja dizajna na Internetu kako bi se postigla veća transparentnost, pravna sigurnost i predvidljivost u odnosu na vrstu dokaza koji su prihvatljivi za iznošenje informacija dobivenih na Internetu, konkretne preporuke vezane za podnošenje dokaza dobivenih sa stranica društvenih medija, internetskih medija, aplikacija ili iz drugih internetskih izvora.

Zavod zajedničku praksu primjenjuje od 1. travnja 2020. godine.

 

Ispiši stranicu