27 | 03 | 2019

Modernizacija autorskog i srodnih prava: Europski parlament usvojio Direktivu o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu


U utorak, 26.3.2019., Europski parlament usvojio je Direktivu o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (dalje: Direktiva). 

Za Direktivu glasovalo je 348 zastupnika Europskog parlamenta, 274 zastupnika protiv a 36 zastupnika je bilo suzdržano. U idućim tjednima države članice trebale bi i formalno potvrditi dogovor koji je postignut između su-zakonodavaca: Vijeća EU-a, Europskog parlamenta i Europske komisije, nakon čega slijedi objava u Službenom listu Europske unije. Od datuma objave počinje teći dvogodišnji rok za države članice da usklade svoja zakonodavstva s rečenom Direktivom.

Ovom direktivom harmoniziraju se različiti aspekti zaštite autorskog i srodnih prava s ciljem njihove prilagodbe suvremenom digitalnom okruženju:

  • proširuju se postojeće iznimke od autorskog i srodnih prava vezano za digitalno i prekogranično okruženje;
  • uvode se mjere za olakšavanje licenciranja za korištenje djela zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima kako bi se osigurao širi pristup sadržajima;
  • osigurava se djelotvorna zaštita stvaratelja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu.

Uzimajući u obzir da je posljednja značajnija reforma autorskog i srodnih prava učinjena davne 2001. godine, te da su postojeća pravila autorskog i srodnih prava nedovoljno prikladna za internetska i digitalna korištenja sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima, postojala je velika potreba za modernizacijom i jačom harmonizacijom autorskog prava u Europskoj uniji. 

Republika Hrvatska podržava donošenje Direktive koja osigurava pravila prikladna za digitalno doba i za koju se očekuje da će doprinijeti održivosti kreativnih i kulturnih industrija i očuvanju kulturne baštine, ne narušavajući pritom slobodu izražavanja i druge interese korisnika. Novim zakonodavstvom trebale bi se također ukloniti pravne nesigurnosti vezane uz korištenje iznimaka i ograničenja u prekograničnom okruženju kao što je primjerice rudarenje teksta i podataka ili učenje na daljinu. 

Europska komisija također je pozdravila ishod glasovanja u Europskom parlamentu naglasivši kako će nova pravila doprinijeti održivosti kreativnih industrija koje čine 11,65 milijuna poslova, 6,8% BDP-a i uprihode 915,000 milijuna EUR-a godišnje.

 

Ispiši stranicu