25 | 05 | 2018

Obavijest o objavi izmjena zakona iz područja industrijskog vlasništva


Obavještavamo korisnike da su u Narodnim Novinama broj 46/2018, od 18. svibnja 2018. godine, objavljeni;

Zakonom o izmjenama Zakona o patentu ukidaju se Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu Žalbena vijeća) kao drugostupanjskog tijela u svim postupcima priznanja industrijskog vlasništva u nadležnosti DZIV-a. Posljedično izmijenjeni su ostali zakoni iz područja industrijskog vlasništva u odredbama koje su se pozivale na institut Žalbenih vijeća uređen Zakonom o patentu te je izmjenama zakona propisano pravo podnošenja tužbe Upravnom sudu u Zagrebu na prvostupanjske odluke DZIV-a za priznanje prava industrijskog vlasništva.

 

Ispiši stranicu