12 | 05 | 2020

Objava Izmjena i dopuna Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije


Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori broj 2/2020 od 8. svibnja 2020. godine, objavljene:

 

Ispiši stranicu