25 | 06 | 2020

Održan završni sastanak Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vijeća Europske unije pod hrvatskim predsjedanjem


U Bruxellesu je u utorak 23. lipnja 2020. održan završni sastanak Radne skupine za intelektualno vlasništvo Vijeća Europske unije pod predsjedanjem Republike Hrvatske. Ovom radnom skupinom u ime Republike Hrvatske predsjedali su stručnjaci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Uslijed epidemije bolesti COVID-19 većina planiranih sastanaka Radne skupine i sastanaka stručnih radnih tijela Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo za koje stajališta u ime Europske unije priprema ova radna skupina morala je biti otkazana, te se rad Radne skupine tijekom hrvatskog predsjedanja odvijao uglavnom putem elektroničkih i pisanih komunikacija i konzultacija. Radna skupina bavila se aktualnim pitanjima vezanima uz pripremu međunarodnih inicijativa u području umjetne inteligencije te koordinacijom članica oko pitanja vezanih uz međunarodne ugovore iz područja intelektualnog vlasništva od interesa za Europsku uniju.

Na završnom sastanku su predstavnici država članica Europske unije raspravljali o aktualnim pitanjima iz područja intelektualnog vlasništva, a predstavnici Europske komisije izvijestili su o tijeku pripreme nove strategije Europske unije u području intelektualnog vlasništva te pripreme novih inicijativa u tom području, za koje se očekuje da će biti dovršeni do jeseni. Hrvatski predstavnici u svojstvu zemlje predsjedateljice izvijestili su o objavljenim zaključcima konferencije Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova koja je u organizaciji Hrvatskog predsjedanja održana u Zagrebu 19. i 20. veljače 2020. Zaključci su dostupni na sljedećoj poveznici https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9018-2020-INIT/en/pdf.

U sljedećem šestomjesečnom razdoblju ulogu predsjedatelja Vijeća Europske unije i Radne skupine preuzima Savezna Republika Njemačka te su prvi e-sastanci Radne skupine najavljeni za srpanj.

 

Ispiši stranicu