02 | 12 | 2020

Početna procjena učinka o mogućoj zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije za nepoljoprivredne proizvode

Grafika: Uz odobrenje Europske komisije

Dana 30. studenog 2020. Europska komisija objavila je na svojim internetskim stranicama Početnu procjenu učinka o oznakama zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode.

Trenutno ne postoji usklađeni mehanizam zaštite zemljopisnih oznaka za nepoljoprivredne proizvode na razini Europske unije, te Europska komisija u okviru predmetne inicijative istražuje mogućnost proširenja zaštite na razini cijele Europske unije na tradicionalne nepoljoprivredne proizvode.

Početna procjena učinka ima za cilj informirati građane i dionike o planovima Komisije kako bi im se omogućilo da pruže povratne informacije o namjeravanoj inicijativi te da učinkovito sudjeluju u budućim savjetodavnim aktivnostima. Građani i dionici posebno se pozivaju da daju stav o tome kako Komisija shvaća problem i moguća rješenja te da stave na raspolaganje sve relevantne informacije koje mogu imati, uključujući i stav o mogućim utjecajima različitih opcija.

Navedeni dokument objavljen je na sljedećoj poveznici putem koje svi zainteresirani mogu dati i povratne informacije do 28. prosinca 2020.

 

Ispiši stranicu