24 | 02 | 2020

Sastanak delegacije Republike Hrvatske s izvršnim direktorom Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo povodom konferencije „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova" održane u Zagrebu

Foto: PIXELL.hr/HR PRES 2020

Povodom konferencije „Intelektualno vlasništvo za Europsku uniju u svijetu izazova", organizirane 19. i 20. veljače 2020. u Zagrebu u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je sastanak između delegacije Republike Hrvatske predvođene gosp. Marijem Antonićem, državnim tajnikom u Ministarstvu  gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO), i delegacije Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) predvođene izvršnim direktorom gosp. Christianom Archambeauom.

Sastanak je održan prvog dana konferencije 19. veljače, a na njemu su uz državnog tajnika Antonića i izvršnog direktora Archambeaua kao članovi hrvatske delegacije sudjelovali gđa. Ljiljana Kuterovac, glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), i gđa Diana Krčmar, načelnica Sektora za inovacijsku politiku MINGPO-a, te gosp. João Negrão, direktor Sektora  za međunarodnu suradnju i pravne poslove EUIPO-a.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima jačanja suradnje između EUIPO-a i Republike Hrvatske na unaprjeđenju učinkovitosti institucionalne potpore malim i srednjim poduzećima u upravljanju njihovim intelektualnim vlasništvom radi jačanja konkurentnosti, što predstavlja jedan od ključnih prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području intelektualnog vlasništva. U razgovoru je bilo riječi i o novom strateškom planu EUIPO-a u okviru kojega je predviđen poseban program suradnje između EUIPO-a i država članica EU-a posvećen potpori malim i srednjim poduzećima, te je istaknuta vrlo uspješna dosadašnja suradnja između EUIPO-a i DZIV-a na mnogobrojnim projektima u okviru programa suradnje EUIPO-a i nacionalnih ureda za žigove i dizajn država članica Europske unije.

 

Ispiši stranicu